Zandpaden worden graspaden

Vanaf maandag 8 april 2024 starten we met groot onderhoud op de begraafplaatsen. Er wordt begonnen met het verder vergrassen van zandpaden op begraafplaats St. Jozef en Akendam.

Enkele paden op beide begraafplaatsen zijn al eerder gedaan, maar om een mooier en beter resultaat te krijgen worden ook deze opnieuw ingezaaid. Er wordt een laag zand afgegraven waarna een nieuwe laag teelaarde wordt aangebracht. Vervolgens worden alle paden ingezaaid.

De werkzaamheden starten op de begraafplaats St. Jozef, daarna worden een aantal paden op begraafplaats Akendam aangepakt. In totaal zullen de werkzaamheden (afhankelijk van de weersomstandigheden) ongeveer 6 weken duren, tot half mei.

Oud graspad op St. Jozef
Oud graspad op St. Jozef