Onze organisatie

Sinds 2018 is er een ambtelijke samenwerking tussen Zandvoort en Haarlem. De gemeenten hebben ieder hun eigen prioriteiten, dynamiek en cultuur. In ons werk houden we hier rekening mee. Ook al zijn de kaders voor iedereen gelijk, we passen onze aanpak aan het doel en de omgeving aan. We werken op maat en denken vanuit de samenleving. Zo hebben we ons eigen softwarehuis. En vanuit schuldhulpverlening hebben we samen met jongeren een aanpak bedacht die past bij de jongere doelgroep.

Afdelingen

 • Bedrijven
 • Beheer en Beleid Openbare Ruimte
 • Bestuur en Communicatie
 • Concerncontrol
 • Data, Informatie en Analyse
 • Directie
 • Economie, Cultuur, Duurzaamheid en Wonen
 • Facilitaire Zaken
 • Financiën
 • Griffie
 • Human Recource Management
 • Informatievoorziening
 • Interne Dienstverlening
 • Jeugd, Onderwijs en Sport
 • Juridische Zaken
 • Klant Contact Centrum
 • Maatschappelijke Ondersteuning
 • Management Ondersteuning
 • Omgevingsbeleid
 • Programma- en gebiedsmanagement
 • Project- en Contractmanagement
 • Schulden Minima en Sociale Recherche
 • Vastgoed
 • Veiligheid en Handhaving
 • Vergunningen, Toezicht en Handhaving
 • Werk en Inkomen

Directie

Ieder directielid heeft eigen aandachtsgebieden en geeft leiding aan de afdelingsmanagers die bij dit aandachtsgebied horen. Mail directiesecretariaat@haarlem.nl

Catrien Lenstra

Gemeentesecretaris en algemeen directeur

 • Bestuur en Communicatie, Concerncontrol, HRM en Juridische Zaken
 • Telefoon: 023 511 51 84
 • Volgen op LinkedIn

Nanda Hagedoorn

Directielid

 • Veiligheid en Handhaving, Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen, Jeugd Onderwijs en Sport, Schulden Minima en Sociale Recherche, Werk en Inkomen en Maatschappelijke Ondersteuning
 • Voorzitter Raad van Toezicht Jeugdtheater De Krakeling
 • Telefoon: 023 511 3075
 • Volgen op LinkedIn

Maarten van Haasteren

Directielid

 • Data, informatie en analyse, facilitaire zaken, financiën, informatievoorziening en interne dienstverlening
 • Telefoon: 023 511 55 41
 • Volgen op LinkedIn

Jaap Meindersma

Directielid

 • Beheer en Beleid Openbare Ruimte, Bedrijven, Programma's en Gebieden, Project- en contractmanagement, Omgevingsbeleid, Vastgoed, Vergunningen, Toezicht en Handhaving
 • Bestuurslid van Cybersoek
 • Voorzitter van het bestuur van de stichting Managing Public Space
 • Lid van de Raad van commissarissen van GoedeStede
 • Telefoon: 023 511 3361
 • Volgen op LinkedIn

Over de stad Haarlem

Haarlem is de energieke hoofdstad van Noord-Holland met een actief bedrijfsleven, betrokken onderwijsinstellingen en initiatiefrijke bewoners. Met ruim 160.000 inwoners is het na Amsterdam de grootste stad van de provincie.

Met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, een sterke creatieve en maakindustrie, 3D-printing, circulaire economie en het unieke kust- en duinlandschap op steenworp afstand heeft Haarlem een bijzondere positie in de Metropoolregio Amsterdam. Tot en met 2025 maakt Haarlem ruimte voor 10.000 nieuwe woningen, waarvan een groot aantal sociale huur.

Uitdagingen door woningbouw

Het bouwen van zoveel nieuwe woningen brengt uitdagingen met zich mee. Zo moet de stad bereikbaar, leefbaar, veilig, duurzaam en groen blijven. En moeten we rekening houden met de klimaatdoelstelling en veranderende energievoorziening. We willen een sociale stad zijn waar genoeg werk is en iedereen zich thuis voelt.

Over het dorp Zandvoort

Met jaarlijks 5 miljoen bezoekers en 1 miljoen overnachtingen is Zandvoort de belangrijkste badplaats van de metropoolregio Amsterdam. Tegelijkertijd is het echt een dorp met een hechte gemeenschap, kleinschalig en persoonlijk.

Zandvoort is druk en levendig in de zomer, rustig en stil in de winter. Vooral de horeca zorgt voor de economie en werkgelegenheid, er zijn weinig andere branches actief. Zandvoort heeft veel moois te bieden. Om het dorp een impuls te geven, gaan we onder andere meer woningen bouwen en de uitstraling verbeteren. Ook vanuit de markt is er veel belangstelling om gebieden te ontwikkelen of vernieuwen.