Over de organisatie

Wij zijn Haarlem en Zandvoort. 1 organisatie voor 2 gemeenten. Onze stad met haar rijke geschiedenis en ons oude vissersdorp als badplaats voor plezier en ontspanning. We leven van het Spaarne tot de zee – dit maakt ons uniek. We vinden elkaar in de wijken en we weten: iedere wijk heeft zijn eigen karakter. Samen, met inwoners, ondernemers en partners, zetten we ons in voor Haarlem en Zandvoort. Samen voor fijn wonen, samenleven, inspirerend ondernemen en bezoeken, nu en in de toekomst. Waar iedereen zich welkom voelt en waar je kunt zijn wie je bent.

Jij kan hier een rol in spelen. Samen met jou maken we de stad en het dorp. Dit doen we met elkaar op een betrokken, gedreven en open manier. We hebben hart voor de zaak, de stad, het dorp en de inwoners. Daarnaast blijven we leren en ons ontwikkelen en zijn we zichtbaar en benaderbaar voor anderen. Via onze uitgangspunten in dienstverlening zorgen we dat we vanuit vertrouwen handelen; we gaan uit van ieders goede bedoelingen. We zijn betrouwbaar; afspraak is afspraak en we werken snel en simpel waar het kan, persoonlijk waar het hoort. 

Feitjes over Haarlem en Zandvoort

 • Haarlem is de hoofdstad van de provincie Noord-Holland, met ruim 160.000 inwoners;
 • Haarlem staat bekend als een energieke stad met een actief bedrijfsleven, betrokken onderwijsinstellingen en initiatiefrijke bewoners;
 • Zandvoort is een persoonlijk en hecht dorp met 17.000 inwoners;
 • Het dorp is uniek door de jaarlijks 5 miljoen bezoekers en 1 miljoen overnachtingen, daarmee is het de belangrijkste badplaats van de metropoolregio Amsterdam;

Divers en inclusief

In onze organisatie vinden we het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en waar je kunt zijn wie je bent. We waarderen de talenten en verschillen van onze medewerkers en willen de kracht hiervan benutten. Dat doen we onder andere door in gesprek te blijven over diversiteit en inclusie met onze medewerkers en interne en externe ambassadeurs. We zijn aangesloten bij het landelijk netwerk Diversiteit in bedrijf en hebben het charter Diversiteit ondertekend. 

Mensen hebben verschillende kwaliteiten en talenten en dat waarderen en benutten we in Haarlem en Zandvoort. Ons streven is om een diverse, inclusieve en gelijkwaardige werkplek te bieden. We zijn aangesloten bij het landelijk netwerk Diversiteit in bedrijf en hebben het Charter Diversiteit ondertekend.

Leren en ontwikkelen

Leren en Ontwikkelen is er voor alle medewerkers die vanuit persoonlijk leiderschap willen inspelen op de ontwikkelingen in de organisatie en de maatschappij. Wij vinden het belangrijk om al onze medewerkers de kans te bieden het beste uit zichzelf te halen. Niet alleen door bestaande vaardigheden verder te ontwikkelen, maar ook door nieuwe competenties aan te leren.
Om dat zo leuk en makkelijk mogelijk te maken, hebben wij het online leerplatform Academie Haarlem en Zandvoort ingericht. Het hele aanbod van de leren en ontwikkelen wordt hier gebundeld aangeboden. Binnen elk vakgebied zijn er mogelijkheden om jouw kennis en expertise te verbreden.

Afdelingen

 • Bedrijven
 • Beheer en Beleid Openbare Ruimte
 • Bestuur en Communicatie
 • Concerncontrol
 • Data, Informatie en Analyse
 • Directie
 • Economie, Cultuur, Duurzaamheid en Wonen
 • Facilitaire Zaken
 • Financiën
 • Griffie
 • Human Recource Management
 • Informatievoorziening
 • Interne Dienstverlening
 • Jeugd, Onderwijs en Sport
 • Juridische Zaken
 • Klant Contact Centrum
 • Maatschappelijke Ondersteuning
 • Management Ondersteuning
 • Omgevingsbeleid
 • Programma- en gebiedsmanagement
 • Project- en Contractmanagement
 • Schulden Minima en Sociale Recherche
 • Vastgoed
 • Veiligheid en Handhaving
 • Vergunningen, Toezicht en Handhaving
 • Werk en Inkomen

We werken op maat en denken vanuit de samenleving.

Werken bij Haarlem