Privacy

Algemeen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat dat wettelijk verplicht is of omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taken. Zodat we bijvoorbeeld paspoorten en vergunningen kunnen afgeven. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens.

Wat u moet weten

  • Gegevens die wij van u verwerken zijn bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum en -plaats, adres, contactgegevens (telefoon en mail) en uw kenteken
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan volgens de wet mag
  • Wij verzamelen automatisch gegevens over het bezoek aan en het gebruik van de website. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar personen. Wij gebruiken deze bezoekersgegevens om de website steeds te kunnen verbeteren
  • De Functionaris Gegevensbescherming ziet erop toe dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wij verwerken uw gegevens volgens de AVG en de Wet politiegegevens (Wpg). In de Algemene verordening gegevensbescherming (Autoriteit Persoonsgegevens) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen. De Wpg is van toepassing op een deel van het werk dat onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) uitvoeren. 
Hebt u hier vragen over, mail dan naar fg@haarlem.nl

Uw rechten

Basisregistratie Personen (BRP)

In de BRP houden wij persoonsgegevens van u bij, zoals uw woonadres, uw geboortegegevens en eventueel uw partner en/of kinderen. U kunt uw persoonsgegevens in de BRP bekijken of laten aanpassen

Dit zijn de organisaties die uw gegevens uit de BRP krijgen