Aanpassing erfgoedbeleid

Bijgewerkt tot en met 3 mei 2024
Status: Opgeleverd

In Haarlem zijn veel bijzondere plekken en monumenten te vinden. Dat maakt Haarlem een echte erfgoedstad. We willen zorgvuldig omgaan met erfgoed, voor nu en voor de toekomst. Vanwege veranderingen in de stad en op het gebied van erfgoed is het beleid aangepast.

Foto van een ophaalbrug over het Spaarne in het centrum van Haarlem. Foto van Milo Dinkelaar
Foto door Milo Dinkelaar

Wat u moet weten

 • In Haarlem is veel erfgoed te vinden. Erfgoed draagt bij aan een mooie en prettige leefomgeving en is belangrijk voor de identiteit van een stad. In Haarlem bestaat het erfgoed onder andere uit archeologische vondsten, monumenten, bijzondere plekken in de stad en ook groen erfgoed zoals tuinen en parken
 • Hoe we omgaan met erfgoed in de stad, leggen we vast in een beleidsstuk dat ook wel een nota wordt genoemd
 • We willen de stad meer betrekken bij erfgoed, werken aan het duurzamer maken van ons erfgoed en Haarlems erfgoed meer onder de aandacht brengen
 • Op 25 april 2024 heeft de gemeenteraad de nieuwe Erfgoednota vastgesteld

Waarom we dit doen

 • Het vorige beleid was opgesteld voor de periode 2009 tot 2013, en was dus verouderd
 • We zien dat de rol van erfgoed in de samenleving verandert. Erfgoed is tegenwoordig meer dan monumenten en archeologische opgravingen. Het gaat ook over bijzondere plekken, bruggen, straatmeubilair en de verhalen die hierover te vertellen zijn
 • Haarlem is een stad in ontwikkeling. We werken hard om de stad duurzamer te maken. Dit is bepalend voor ons beleid
 • Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Hier moeten we als gemeente aan voldoen

Wat we gaan doen

 • In de Erfgoednota is het beleid rond erfgoed voor de komende 10 jaar opgenomen. Ook bevat de nota een uitvoeringsagenda voor de komende 5 jaar. Daarin staat wat we gaan doen om het beleid uit te voeren
 • De belangrijkste thema’s van de nota zijn: erfgoed en samenleving, erfgoed en leefomgeving, en erfgoed en duurzaamheid
 • Er is extra aandacht voor onderwerpen zoals de toekomst van religieus erfgoed (zoals gebedshuizen) en het ondersteunen van eigenaren bij het duurzamer maken van erfgoed op het gebied van energie

Meedenken en meedoen

Het nieuwe beleid voor erfgoed is samen met inwoners gemaakt. Bij het opstellen van de Erfgoednota waren onder andere het Inwonerspanel en verschillende erfgoedverenigingen betrokken. 

Planning

Planning

2022

Voltooid
Voltooid

vaststellen startnotitie door de gemeenteraad

14 september tot en met 25 oktober 2023

Voltooid
Voltooid

conceptversie Erfgoednota ligt ter inzage, mogelijkheid om te reageren

19 maart 2024

Voltooid
Voltooid

collegebesluit vaststellen Erfgoednota

4 april 2024

Voltooid
Voltooid

commissie Ontwikkeling bespreekt Erfgoednota

25 april 2024

Voltooid
Voltooid

vaststelling Erfgoednota door gemeenteraad

Contact

Hugo Alefs, Team Erfgoed
023 511 51 26
erfgoed@haarlem.nl