Aanpassing erfgoedbeleid

Bijgewerkt tot en met 12 januari 2024
Status: Voorbereiding

In Haarlem zijn veel bijzondere plekken en monumenten te vinden. Dat maakt Haarlem een echte erfgoedstad. We willen zorgvuldig omgaan met erfgoed, voor nu en voor de toekomst. We passen ons beleid aan vanwege veranderingen in de stad en op het gebied van erfgoed.

Foto van een ophaalbrug over het Spaarne in het centrum van Haarlem. Foto van Milo Dinkelaar
Foto door Milo Dinkelaar

Wat u moet weten

  • In Haarlem is veel erfgoed te vinden. Erfgoed draagt bij aan een mooie en prettige leefomgeving en is belangrijk voor de identiteit van een stad. In Haarlem bestaat het erfgoed onder andere uit archeologische vondsten, monumenten, bijzondere plekken in de stad en ook groen erfgoed zoals tuinen en parken
  • Hoe we omgaan met erfgoed in de stad, leggen we vast in een beleidsstuk dat ook wel een nota wordt genoemd
  • Voor de komende jaren willen we de stad meer betrekken bij erfgoed, werken aan het duurzamer maken van ons erfgoed en Haarlems erfgoed meer onder de aandacht brengen

Waarom we dit doen

  • Het huidige beleid is opgesteld voor de periode 2009 tot 2013, en is dus verouderd
  • We zien dat de rol van erfgoed in de samenleving verandert. Erfgoed is tegenwoordig meer dan monumenten en archeologische opgravingen. Het gaat ook over bijzondere plekken, bruggen, straatmeubilair en de verhalen die hierover te vertellen zijn
  • Haarlem is een stad in ontwikkeling. We werken hard om de stad duurzamer te maken. Dit is bepalend voor ons beleid
  • Binnenkort wordt de Omgevingswet van kracht. Hier moeten we als gemeente aan voldoen

Wat we gaan doen

  • In de Erfgoednota is het beleid rond erfgoed voor de komende 10 jaar opgenomen. Ook bevat de nota een uitvoeringsagenda voor de komende 5 jaar. Daarin staat wat we gaan doen om het beleid uit te voeren
  • De belangrijkste thema’s van de nota zijn: erfgoed en samenleving, erfgoed en leefomgeving, en erfgoed en duurzaamheid
  • Er is extra aandacht voor onderwerpen zoals de toekomst van religieus erfgoed (zoals gebedshuizen) en het ondersteunen van eigenaren bij het duurzamer maken van erfgoed op het gebied van energie

Meedenken en meedoen

Het nieuwe beleid voor erfgoed maken we samen met inwoners. Bij het opstellen van de 1e versie van de Erfgoednota waren onder andere het Inwonerspanel Haarlem en diverse erfgoedverenigingen betrokken. 

De 1e versie van de Erfgoednota ‘Haarlems Erfgoed, Verbindende kracht in de stad (2024-2034)’ is klaar. U vindt de nota op deze pagina onder 'Documenten'. 

Tussen 14 september en 25 oktober 2023 was het mogelijk om op de 1e versie van de nota te reageren.  

Planning

Planning

2022

Voltooid
Voltooid

vaststellen startnotitie door de gemeenteraad

14 september tot en met 25 oktober 2023

Voltooid
Voltooid

1e versie Erfgoednota ligt ter inzage, mogelijkheid om te reageren

voorjaar 2024

Todo
Todo

Erfgoednota definitief

Contact

Hugo Alefs, Team Erfgoed
023 511 51 26
erfgoed@haarlem.nl

Nieuws

Nieuws