Over deze website

Algemeen

Haarlem.nl is de website van de gemeente Haarlem. Deze website is bedoeld voor inwoners van Haarlem en andere mensen die iets van de gemeente nodig hebben. Om zaken met de gemeente te regelen en informatie te vinden die daarbij nodig is.

Wat u moet weten

Bij het maken en onderhouden van deze website zorgen we ervoor dat de informatie actueel, correct, bruikbaar en toegankelijk is voor iedereen en voldoet aan de wettelijke regels voor overheidscommunicatie.

Op haarlem.nl verwijzen we ook door naar andere websites van partijen die een deel van de gemeentelijke dienstverlening uitvoeren. En naar platforms die een bepaalde specifieke functie hebben, zoals participatie in de buurt.

Toegankelijkheid en privacy

  • Hoe we ervoor zorgen dat deze informatie toegankelijk is en blijft: toegankelijkheid
  • Welke persoonsgegevens we van u vastleggen en hoe we zorgvuldig en vertrouwelijk met deze gegevens omgaan: privacy

Auteursrecht

Tenzij anders vermeld is op de content van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing. Dit betekent dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, met uitzondering van items waarin staat dat daarop een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

De volgende rechten worden door CC0-verklaring niet gewijzigd en blijven dus van kracht:

  • octrooirechten en merkrechten
  • de rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website ofwel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals het portretrecht of privacyrecht.

Voor foto’s op de website geldt dat derden (zoals de media of bewoners) ze alleen mogen overnemen:

  • voor redactioneel gebruik
  • voor eenmalig gebruik bij het artikel waarbij de foto ter beschikking is gesteld
  • onder vermelding van de naam van de fotograaf.

Reageren

Wij horen graag van u als de informatie op deze website niet begrijpt, niet goed en gemakkelijk kunt gebruiken of als u vastloopt in een formulier. Mail dan naar antwoord@haarlem.nl

Kwetsbaarheid melden

Ontdekt u een zwakke plek of kwetsbaarheid in een van onze digitale systemen of op deze website, meld dit dan aan de Informatie Beveiligingsdienst (IBD)
Het maken van zo'n melding heet Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD).

Wij bekijken samen met de IBD het probleem en lossen dit zo snel mogelijk op.