Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het beleid van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders voeren het beleid uit. De gemeenteraad wordt door inwoners gekozen en raadsleden treden op namens de inwoners. De gemeenteraad van Haarlem heeft 39 raadsleden. Op de website van de raad staat welke raadsleden er in de gemeenteraad zitten.

Raadsvergaderingen

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Publiek is welkom maar de vergaderingen zijn ook te volgen en terug te kijken via gemeentebestuur-haarlem.notubiz.nl
Bij commissievergaderingen kunt u inspreken. Hier vindt u ook informatie hoe u in contact komt met de raadsleden

Contact

Voor meer informatie kunt u mailen met de griffie (ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad) via griffiebureau@haarlem.nl of bellen met 14 023.