Gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. Inwoners kiezen elke 4 jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezing de leden van de gemeenteraad. De gemeenteraad benoemt de wethouders, die samen met de burgemeester het college vormen. Op de bestuurswebsite staat welke raadsleden er in de gemeenteraad zitten.

Raadsvergaderingen

In de raadsvergaderingen en commissievergaderingen besluit de gemeenteraad over het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd. De gemeenteraad en de raadscommissie vergaderen op het stadhuis (Grote Markt 2) en in de Zijlpoort (Gedempte Oude Gracht 2).

U kunt de vergaderingen bijwonen, live volgen of later terugkijken. Dit doet u door in de vergaderkalender de datum van de vergadering aan te klikken. Via deze kalender bekijkt u ook de vergaderstukken en agenda's.

Inspreken

Wilt u tijdens een raadsvergadering uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich online aanmelden als inspreker. Of bel de griffie op 023 511 30 34.