Home

Nieuws en mededelingen

  • Groot onderhoud Gravestenenbrug

    De Gravestenenbrug wordt vernieuwd en is daarom niet toegankelijk van 4 december 2023 tot en met 28 maart 2024.

  • Spreekuren overstappen gemeentelijke zorgpolis

    Dit jaar bieden we de gemeentelijke zorgpolis aan samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Bent u nu verzekerd bij Univé en wilt u gebruik blijven maken van de Gemeentelijke zorgpolis? Dan moet u overstappen naar Zorg en Zekerheid. U kunt hulp krijgen op een van onze spreekuren.

Projecten en beleid

  • Van wijkraden naar wijkplatforms

    We willen dat meer inwoners zich onderling verbinden en actief betrokken raken bij de stad of hun buurt. Daarom gaat Haarlem over van wijkraden naar wijkplatforms.

Bestuur en organisatie