Projecten en beleid

Uitgelicht project

 • Uitbreiding betaald parkeren

  In Haarlem wordt betaald parkeren de komende tijd uitgebreid. In veel wijken staan zoveel auto’s geparkeerd dat alle parkeerplaatsen bezet zijn. De komende 2 jaar voeren we daarom in 11 wijken betaald parkeren in.

Overzicht van projecten

Kies thema Verplicht
Kies stadsdeel Verplicht
Kies fase Verplicht
Kies participatiestatus Verplicht
 • Aanpassingen Zijlvest

  Status: Voorbereiding
  Publicatie datum:

  De oversteek bij de Zijlvest, de verkeerslichten en het fietspad passen we aan. Hierdoor kan het autoverkeer vlotter doorstromen en verbeteren we de bereikbaarheid van de fietsenstalling Hortusplein.

 • Betaald parkeren Sportheldenbuurt

  Status: Uitvoering
  Publicatie datum:

  Vanaf dinsdag 30 mei 2023 wordt in de Sportheldenbuurt betaald parkeren ingevoerd voor bewoners en bezoekers.

 • Deelmobiliteit

  Status: Ontwerp
  Publicatie datum:

  Als we vaker vervoersmiddelen delen zijn er minder nodig. Zo houden we meer ruimte op straat voor andere dingen zoals spelen, groen en ontmoeten.

 • Verkeersmaatregelen in Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat

  Status: Ontwerp
  Publicatie datum:

  De Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat worden aangepast. Hierdoor zal het verkeer rustiger rijden en wordt het veiliger voor voetgangers en fietsers. Rondom de FX-school wordt het veiliger voor kinderen.

 • Fietsbeleid

  Status: Voorbereiding
  Publicatie datum:

  Haarlem is een stad waar we willen dat het vanzelfsprekend is om de fiets te nemen, omdat het makkelijk, snel en veilig is. Het fietsbeleid zet in op drie dingen. Het in orde brengen van het fietsennetwerk, manieren om de fiets makkelijk te stallen en een fietscultuur waarin het vanzelfsprekend is om de fiets te pakken.

 • Minder parkeerplekken voor auto’s bij nieuwbouw

  Status: Ontwerp
  Publicatie datum:

  Haarlem groeit. Om ervoor te zorgen dat de bedachte parkeeroplossingen bij nieuwbouw kloppen met de plannen van de stad is hier nieuw beleid voor gemaakt. Afgelopen najaar konden Haarlemmers suggesties meegeven voor het nieuwe beleid over parkeernormen bij nieuwbouw. Dat heeft geleid tot enkele aanpassingen.

 • Verkeersveiligheidsbeleid

  Status: Uitvoering
  Publicatie datum:

  Iedereen die deelneemt aan het verkeer, moet veilig thuis kunnen komen. In het Verkeersveiligheidsbeleid staat uitgewerkt wat hiervoor nodig is om dit te kunnen bereiken.

 • Mobiliteitsbeleid

  Status: Uitvoering
  Publicatie datum:

  Haarlem wil een aantrekkelijke, gezonde en goed bereikbare stad blijven, terwijl de stad groeit. Het bereikbaar houden van de groeiende stad is een grote uitdaging. Het vraagt om een verandering waarbij voorrang wordt gegeven aan schone manieren van vervoer, die zo min mogelijk ruimte innemen.

 • Uitbreiding betaald parkeren

  Status: Ontwerp
  Publicatie datum:

  In Haarlem wordt betaald parkeren de komende tijd uitgebreid. In veel wijken staan zoveel auto’s geparkeerd dat alle parkeerplaatsen bezet zijn. De komende 2 jaar voeren we daarom in 11 wijken betaald parkeren in.