Projecten en beleid

Uitgelicht project

 • Opvang vluchtelingen

  Haarlem is een gastvrije stad, ook voor vluchtelingen. Haarlem heeft op dit moment te maken met de opvang van Oekraïense vluchtelingen, de (nood)opvang van asielzoekers en de versnelde huisvesting van statushouders om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.

Overzicht van projecten

Kies thema Verplicht
Kies stadsdeel Verplicht
Kies fase Verplicht
Kies participatiestatus Verplicht
 • Minder parkeerplekken voor auto’s bij nieuwbouw

  Status: Ontwerp
  Publicatie datum:

  Haarlem groeit. Deze groei geeft meer verkeer en vraagt ook om meer parkeerruimte. We geven voorrang aan schone manieren van vervoer, die zo min mogelijk ruimte in beslag nemen. Dit betekent dat in de stad zoveel mogelijk te voet of met de fiets wordt gereisd, van en naar de stad met een steeds schoner openbaar vervoer en de auto wordt alleen gebruikt als het echt niet anders kan.

 • Mobiliteitsbeleid

  Status: Uitvoering
  Publicatie datum:

  Haarlem wil een aantrekkelijke, gezonde en goed bereikbare stad blijven, terwijl de stad groeit. Het bereikbaar houden van de groeiende stad is een grote uitdaging. Het vraagt om een verandering waarbij voorrang wordt gegeven aan schone manieren van vervoer, die zo min mogelijk ruimte innemen.

 • Uitbreiding betaald parkeren

  Status: Ontwerp
  Publicatie datum:

  In Haarlem wordt betaald parkeren de komende tijd uitgebreid. In veel wijken staan zoveel auto’s geparkeerd dat alle parkeerplaatsen bezet zijn. De komende 2 jaar voeren we daarom in 11 wijken betaald parkeren in.

 • Groot onderhoud Baljuwslaan

  Status: Voorbereiding
  Publicatie datum:

  We gaan de Baljuwslaan flink onder handen nemen: het asfalt en de riolering wordt vervangen en we richten de straat in als 30km zone.

 • Stationsgebied

  Status: Ontwerp
  Publicatie datum:

  Het stationsgebied moet een goed functionerend OV-knooppunt blijven. Daarom wordt het busstation vernieuwd, er komen extra fietsparkeerplekken. Het kantoorpand en de Beyneshal worden gesloopt en er komt nieuwbouw (werken en wonen).