Aanpassing participatiebeleid

Bijgewerkt tot en met 3 juni 2024
Status: Opgeleverd

We hebben het participatiebeleid aangepast en nieuwe regels vastgelegd in een participatieverordening. Met het nieuwe beleid spreken we nog duidelijker de samenwerking af tussen inwoners, ondernemers, college en gemeenteraad.

Winkelende mensen in de Grote Houtstraat

Wat u moet weten

  • We werken op verschillende manieren samen met inwoners. Het betrekken van Haarlemmers bij ons beleid en onze projecten noemen we bewonersparticipatie
  • De laatste jaren zijn daar steeds vaker initiatieven van burgers bij gekomen, waarbij het juist de gemeente is die wordt betrokken. Dit noemen we overheidsparticipatie
  • Op basis van de ervaringen van afgelopen jaren is het beleid op een aantal punten aangepast. Met deze aanpassingen komen we voortaan tot een besluit dat van alle kanten is bekeken en goed doordacht is
  • Het nieuwe participatiebeleid en de participatieverordening zijn op 29 februari 2024 door de gemeenteraad vastgesteld

Nieuw participatiebeleid

Participatie gaat in Haarlem op verschillende manieren. In het verleden namen wij het initiatief en vroegen we bewoners om mee te doen, nu nemen ook bewoners steeds vaker het initiatief en worden wij gevraagd mee te doen. Beide vormen hebben we nu vastgelegd, want ze zijn even belangrijk.

Mate van invloed

Het is vaak niet duidelijke hoe er geparticipeerd kan worden. In het nieuwe participatiebeleid wordt beschreven op wat voor manier u kunt deelnemen in een bepaalde situatie. Het zijn voorbeelden, omdat participatie ook maatwerk is en daarom in elke situatie anders ingericht kan worden.  

We hebben de verantwoordelijkheid voor kwetsbare groepen in de samenleving. Daarom organiseren we bij onderwerpen voor deze groepen alleen participatie op de uitvoering.

Bij onderwerpen die voor alle mensen in de stad belangrijk zijn, stellen wij de regels vast en halen we ideeën en reacties op om onze besluiten te verbeteren.

Bij onderwerpen die in de leefomgeving van bewoners spelen kunnen we vormen van zeggenschap bij de buurt neerleggen om zo eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid te stimuleren. Dit hebben we nu voor het eerst vastgelegd.

Openheid over afspraken

Bij bewonersparticipatie, waarbij het initiatief bij ons ligt, willen we helder zijn in welke regels we volgen. Beleid wordt democratischer als we weten wat er speelt en we deze informatie meenemen in de plannen. En beleid wordt effectiever als bewoners ook inzien dat hun belangen en zorgen zijn herkend en met aandacht zijn bekeken. Dit vraagt om een precies en open proces en om duidelijke communicatie en terugkoppeling over dat proces. Daarom beschrijven we nu vanaf het 1e bestuurlijke besluit hoe we de participatie vormgeven en maken we altijd een participatieverslag wanneer de gemeenteraad een besluit neemt.

Alle inwoners betrekken bij participatie

We willen bij participatie ook groepen betrekken die zich minder snel laten horen: het stille midden, afhakers en jongeren. Zo kunnen we beter de kennis, informatie en ervaring van alle inwoners in de stad benutten en zo de kwaliteit van besluiten verhogen. Dat deden we al, maar we gaan dat nog meer doen. Door inwoners te ontmoeten op plekken waar zij samenkomen, zoals jongerencentra, verenigingen, scholen en gebedshuizen.

Meedenken en meedoen

In 2023 hebben we met Haarlemmers gesproken over de aanpassing van het participatiebeleid. De reacties hebben geleid tot aanpassingen van de tekst van het nieuwe participatiebeleid. Omdat het participatiebeleid is aangepast is er ook een nieuwe participatieverordening gemaakt. 

Op 29 februari 2024 heeft de gemeenteraad het nieuwe participatiebeleid en de verordening vastgesteld.

Planning

Planning

1 december 2022

Voltooid
Voltooid

collegebesluit aanpassing participatiebeleid

15 december 2022

Voltooid
Voltooid

commissie Bestuur en gemeenteraad bespreken aanpassing participatiebeleid

maart en april 2023

Voltooid
Voltooid

participatie over het nieuwe participatiebeleid

juli 2023

Voltooid
Voltooid

participatieverslag in de commissie Bestuur

3 november tot en met 17 december 2023

Voltooid
Voltooid

inspraak nieuw participatiebeleid

23 november 2023

Voltooid
Voltooid

commissie Bestuur bespreekt voorlopige versie nieuw participatiebeleid

15 februari 2024

Voltooid
Voltooid

commissie Bestuur bespreekt nieuwe participatiebeleid en participatieverordening

29 februari 2024

Voltooid
Voltooid

vaststelling nieuw participatiebeleid en participatieverordening door gemeenteraad

Contact

Karin Nab, projectleider
06 462 15 436
knab@haarlem.nl