Aanpassing participatiebeleid

Bijgewerkt tot en met 15 maart 2023
Status: Ontwerp

We passen het participatiebeleid aan. Met het nieuwe participatiebeleid spreken we nog duidelijker de samenwerking af tussen inwoners, ondernemers, college en raad.

Winkelende mensen in de Grote Houtstraat

Wat u moet weten

We werken op verschillende manieren samen met inwoners. Het betrekken van Haarlemmers bij gemeentelijk beleid en projecten noemen we bewonersparticipatie. De laatste jaren zijn daar steeds vaker initiatieven van bewoners bij gekomen, waarbij het juist de gemeente is die wordt betrokken. Dit noemen we overheidsparticipatie.

Op basis van de ervaringen van afgelopen jaren wordt het beleid op een aantal punten aangepast. Met deze aanpassingen komen we voortaan tot een besluit dat van alle kanten is bekeken en goed doordacht is.

Wat we gaan doen

De komende maanden gaat de gemeente in gesprek met Haarlemmers over de aanpassing van het huidige participatiebeleid. Het blijkt dat de verwachtingen over wat participatie betekent voor verschillende partijen vaak anders is. Ook blijkt het moeilijk om alle groepen Haarlemmers goed te bereiken. Daarom heeft de gemeente een aantal voorstellen gemaakt om zo de uitvoering van participatie beter te laten verlopen. U kunt met ons meedenken. Misschien hebt u naast deze voorstellen ook suggesties voor een betere samenwerking tussen de gemeente en Haarlemmers.

Voorstel 1: initiatief bewoners

Participatie in Haarlem kent inmiddels verschillende vormen. Voorheen namen wij het initiatief en vroegen we bewoners mee te doen, nu nemen ook bewoners steeds vaker het initiatief en worden wij gevraagd mee te doen. Beide vormen leggen we nu vast, want ze zijn even belangrijk.

Voorstel 2: mate van invloed

Het is vaak niet duidelijke hoe er geparticipeerd kan worden. Het voorstel probeert dat duidelijker te maken. Hieronder wordt een aanpak beschreven om te laten zien op wat voor manier je kunt deelnemen in een bepaalde situatie. Het is slechts een handleiding, want participatie blijft voor elke situatie anders. 

  • We hebben de verantwoordelijkheid voor kwetsbare groepen in de samenleving. Daarom organiseren we bij onderwerpen voor deze groepen alleen participatie op de uitvoering.
  • Bij onderwerpen die voor alle mensen in de stad belangrijk zijn, stellen wij de regels vast en halen we ideeën en reacties op om onze besluiten te verbeteren. 
  • Bij onderwerpen die in de leefomgeving van bewoners spelen kunnen we vormen van zeggenschap bij de buurt neerleggen om zo eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid te stimuleren. Dit leggen we nu voor het eerst vast.

Voorstel 3: openheid over afspraken

Bij bewonersparticipatie, waarbij het initiatief bij ons ligt, willen helder zijn in welke regels we volgen. Beleid wordt democratischer als we weten wat er speelt en we deze informatie meenemen in de plannen. En beleid wordt effectiever als bewoners ook inzien dat hun belangen en zorgen zijn herkend en met aandacht zijn bekeken. Dit vraagt om een precies en open proces en om duidelijke communicatie en terugkoppeling over dat proces. Daarom beschrijven we nu vanaf het 1e bestuurlijke besluit hoe we de participatie vormgeven en maken we altijd een participatieverslag wanneer de gemeenteraad een besluit neemt.

Voorstel 4: alle inwoners betrekken bij participatie

We willen bij participatie ook groepen betrekken die zich minder snel laten horen: het stille midden, afhakers en jongeren. Zo kunnen we beter de kennis, informatie en ervaring van alle inwoners in de stad benutten en zo de kwaliteit van besluiten verhogen. Dat deden we wel al, maar we gaan dat nog meer doen.

Voorstel 5: het gesprek aangaan

We geven toe dat er meer gesprekspartners in de wijk zijn dan voorheen en richten daar onze manier van werken op in. We gingen te vaak met te weinig partners uit de stad het gesprek aan.

Meedenken en meedoen

De komende maanden gaan we in gesprek met verschillende partijen over de aanpassing van het huidige participatiebeleid.

Wilt u reageren op de voorstellen, laat dan een reactie achter.

Planning

Planning

1 december 2022

Voltooid
Voltooid

besluit college

15 december 2022

Voltooid
Voltooid

bespreking commissie en raad

maart/april 2023

Todo
Todo

in gesprek over participatiebeleid

juli 2023

Informatienota participatie in de commissie

September 2023

Todo
Todo

vaststellen nieuw participatiebeleid

Contact

Claudia Tempelman, adviseur participatie
06 46 21 52 28
democratiewerkplaats@haarlem.nl