Antwoorden op vragen webinar proef vrije openingstijden

Hoeveel aanvragen heeft de gemeente binnengekregen?

Er zijn 17 aanvragen binnengekomen.

Welke horeca doen mee aan de proef?

Er is op dit moment nog niet bekend welke horeca meedoen aan de proef. De aanvragen en veiligheidsplannen worden nog beoordeeld. Eind mei weten we wie er meedoen en dan zullen we dat communiceren via een nieuwsbericht.

Is de proef gebaseerd op een onderzoek en advies van Nachtwacht Haarlem uit 2021?

Nee

De nachtwacht streeft naar een veilige, creatieve, inclusieve nacht, waarom kan dat alleen via vrije openingstijden bereikt worden?

We hopen dat vrije openingstijden een eerste stimulans zullen zijn voor nachtcultuur. We willen dat er een breder publiek wordt aangesproken door het aanbod in de nacht. Of dat deels gaat lukken met vrije openingstijden zal de proef uitwijzen. We weten al wel dat de verruiming van de openingstijden alleen niet genoeg zal zijn, daarom is er ook een programma nachtcultuur in de maak.

Sociale veiligheid in de nacht staat eigenlijk los van dit onderwerp, maar het is wel een heel belangrijke vraag. Om de nacht veiliger te maken hebben we onder andere het actieprogramma veilig uitgaan.

Meer vrijheden voor nachthorecaondernemers? Dit zijn degenen die nu al alle regels aan hun laars lappen

De pilot geeft meer ruimte om te ondernemen, maar vraagt aan de ondernemers ook om meer verantwoordelijkheid te nemen voor het gedrag rondom de horeca. De ondernemers moeten met een veiligheidsplan komen. In andere gemeenten zijn er goede ervaringen met vrije openingstijden en wordt het daardoor vaak rustiger op straat. We doen een proef om te kijken of dat ook in Haarlem zo is.

Waarom is er geen actieplan voor de kwetsbaarheid van vrouwen en minderheden in de nacht?

Er is aanleiding om meer aandacht aan te geven aan dit onderwerp. Hoe kunnen we het gesprek over de uitgaanscultuur voeren met elkaar en hoe kunnen we het veiliger krijgen? In een nieuw actieprogramma veilig uitgaan in Haarlem zal er ook aandacht zijn voor sociale veiligheid. Het is een heel belangrijke vraag en we moeten hier zeker nog meer discussie over voeren met alle betrokken partijen.

Hoe kan het loslaten van sluitingstijden de problemen in de Smedestraat oplossen? Daar geloof ik niet in, er is gewoon meer handhaving nodig.

Veel overlast ontstaat als grote groepen mensen tegelijkertijd op straat terecht komen omdat de zaak gaat sluiten. Door dat moment weg te halen hopen we dat het rustiger wordt in de nacht. Ervaringen uit andere steden zijn op dat punt erg positief. De proef gaat leren of dat ook voor Haarlem geldt. Daarbij blijft toezicht door politie, handhaving en beveiligers in de nacht erg belangrijk.

Is eind mei niet erg laat voor de 0-meting?

Het onderzoek staat zo goed als klaar en zodra de locaties bekent zijn wordt de 0-meting uitgevoerd. In de week na de 0-meting start de proef.

Hoe zien jullie de 'koppeling' tussen cultuur en uitgaan en verruiming van openingstijden?

We hopen dat vrije openingstijden een eerste stimulans zullen zijn voor nachtcultuur. Op dit moment hebben we vooral nachthoreca en iets minder echte nachtcultuur. Patronaat is een voorbeeld met programmering en dat is wel iets wat we willen stimuleren. Dat er een breder publiek wordt aangesproken door het aanbod in de nacht. Of dat deels gaat lukken met vrije openingstijden zal de proef uitwijzen. We weten al wel dat de verruiming van de openingstijden alleen niet genoeg zal zijn, daarom is er ook een programma nachtcultuur in de maak.

Komt er meer handhaving in de nacht? En heeft dat te maken met de pilot?

De dagen en het aantal handhavers worden nog samen met de politie bepaald.

Gaan politie en handhaving ook optreden op bekende overlastplekken waar ondernemers niet meedoen aan de proef?

Ja, ook daar blijven we optreden in de nacht. Dat verandert niet door de proef.

Mag je van ondernemers vragen om te handhaven op straat?

De ondernemers moeten met een veiligheidsplan komen waarin het gaat over de veiligheid en overlast rondom de horeca. De ondernemers zijn mede verantwoordelijk voor het gedrag van hun publiek op straat en moeten hun publiek aanspreken op onwenselijk gedrag. Handhaven blijft voorbehouden aan politie en handhaving.

Hoe wordt de onafhankelijkheid en objectiviteit van het onderzoek gewaarborgd?

De onderzoekers van de gemeente hebben een plicht om onafhankelijk te zijn. Een deel van het onderzoek wordt gedaan door I&O. Dat is een bureau dat onafhankelijk onderzoek doet voor de overheid.

Waarom bevat het onderzoek geen geluidsmeting?

Het is overwogen, maar technisch niet haalbaar. In het onderzoek worden er wel vragen gesteld over geluid. Het onderzoek wordt na de 0-meting nog 2 keer herhaald en zo kunnen we goed volgen wat de ontwikkeling is, ook op het gebied van geluidsoverlast.

Mogen snackbars en shoarmazaken meedoen aan de proef?

Nee

Zitten jullie ook aan zogeheten nachtsupermarkten te denken?

Nee, supermarkten vallen onder andere wetten en regels. Deze groep valt voor nu buiten de proef.

Wat is de reden dat de vorige burgemeester tegen vrije openingstijden was?

Dat is een vraag voor de vorige burgemeester. Daar kunnen we geen antwoord op geven.

Zijn jullie ook van plan om Haarlem Jazz wat meer uit te breiden?

Nee, evenementen vallen buiten de proef.

Hoe staat de politie tegenover dit plan?

De politie is positief over de proef en ze zijn er ook op voorbereid. Zij zijn nieuwsgierig naar wat het op gaat leveren.

Kan de proef ook leiden tot het ontwikkelen van criteria waar wel en niet in de stad vrije openingstijden past?

Ja, dat zou een uitkomst kunnen zijn.

Kan er ook worden gekeken naar een rookverbod in een zone op straat?

Een plaatselijk rookverbod op straat kan op dit moment niet, omdat het niet past binnen de bestaande regels. We zien wel dat rokers veel overlast kunnen geven tijdens het uitgaan. Het is een onderwerp dat in de politiek wel wordt besproken.

Hoe zit het met de nachten dat er geen handhaving is?

De belangrijkste handhaving bij het uitgaan is de politie. Dat zal tijdens de proef niet veranderen.

Hoeveel agenten zijn er ’s nachts?

Dat is per nacht verschillend. Rondom evenementen of weekenden is de inzet van politie bijvoorbeeld groter.

Waar zijn de criteria te vinden op basis waarvan wordt geëvalueerd?

Er zijn geen criteria vastgelegd voor de evaluatie. Er wordt bij de monitoring gekeken naar de ervaringen van bewoners, ondernemers, veiligheidsprofessionals en uitgaanspubliek. Alle ervaringen worden gedocumenteerd en vastgelegd in een rapport. De politiek beslist daarna hoe het verder gaat met vrije openingstijden in Haarlem.