Energietoeslag

Als u een laag inkomen hebt, kunt u een toeslag krijgen voor uw energiekosten. U hebt al automatisch bericht gekregen als u een bijstandsuitkering hebt en/of een HaarlemPas. Hebt u geen HaarlemPas, dan vraagt u de toeslag tot uiterlijk 30 juni 2023 online aan.

Komt u er online niet uit? Dan kunt u ons bellen. Op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Nodig bij uw aanvraag

  • Energiecontract of bankafschrift van uw laatste betaling aan de energiemaatschappij
  • Scan van paspoort, identiteitsbewijs of verblijfsvergunning (voor- en achterkant) van u en uw partner
  • Foto of scan van uw bankpas waarop uw rekeningnummer en naam duidelijk te zien zijn
  • Bent u zelfstandig ondernemer? Lever dan de aangifte inkomstenbelasting van 2021 in. Let op: wij hebben alle pagina’s nodig

Wat u moet weten

  • De energietoeslag is één keer en in totaal € 1300. Hebt u de toeslag van € 800 gekregen? Dan krijgt u er vanaf 17 oktober nog € 500 bij

  • Er komen veel aanvragen binnen. Het kan langer dan 8 weken duren voordat u een antwoord van ons krijgt 

  • Hebt u extra hoge energiekosten door een ziekte? Bijvoorbeeld doordat u voor uw reuma uw huis extra moet verwarmen? Dan hebt u misschien ook recht op bijzondere bijstand

  • Ben je 18, 19 of 20 jaar? Of ontvang je studiefinanciering en ben je onder de 27? Dan heb je geen recht op deze toeslag. Er zijn misschien wel andere mogelijkheden. Bel 14 023 op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. Vraag naar team Minima

Bij welk inkomen recht op toeslag

Of u recht hebt op de toeslag, hangt af van hoeveel u verdient. We gebruiken richtbedragen die afhangen van uw persoonlijke situatie. Krijgt u uw inkomen bruto op uw rekening? Bijvoorbeeld als u zelfstandige bent. Dan geldt de tabel met bruto bedragen.

Tussen 21 jaar en AOW-leeftijd
 

Uw situatie

Maximaal netto maandinkomen

Maximaal bruto jaarinkomen
(met vakantiegeld)

Gehuwd/samenwonend

€ 1.795

€ 26.840

Alleenstaande

€ 1.257

€ 20.624

Alleenstaande ouder

€ 1.342

€ 22.607

 

AOW-leeftijd
 

Uw situatie

Maximaal netto maandinkomen

Maximaal bruto jaarinkomen
(met vakantiegeld)

Gehuwd/samenwonend

€ 1.893

€ 27.753

Alleenstaande

€ 1.398

€ 19.223

Alleenstaande ouder

€ 1.457

€ 21.693