Energietoeslag 2023

Algemeen

Als u een laag inkomen hebt, kunt u ook voor 2023 een toeslag krijgen voor uw energiekosten. Hebt u een HaarlemPas (2023) en bent u hoofdbewoner op uw adres. Dan hebben wij de toeslag al op uw rekening gestort. Hebt u de energietoeslag 2023 niet ontvangen en hebt u een laag inkomen? Vraag de energietoeslag dan aan tot en met 30 augustus 2024.

Er is geen nieuwe energietoeslag voor 2024.

Nodig bij uw aanvraag

 • Energiecontract of bankafschrift van uw laatste betaling aan de energiemaatschappij
 • Scan van paspoort, identiteitsbewijs of verblijfsvergunning (voor- en achterkant) van u en uw partner
 • Foto of scan van uw bankpas waarop uw rekeningnummer en naam duidelijk te zien zijn
 • Bent u zelfstandig ondernemer? Lever dan de aangifte inkomstenbelasting van 2022 in. Let op: wij hebben alle pagina’s nodig 

Wat u moet weten

 • Wij kijken naar uw situatie in 2023
 • Is uw inkomen niet hoger dan 120% van het bijstandsniveau dan rekenen wij uw vermogen niet mee. Is uw inkomen tussen de 120 en 130% van het bijstandsniveau dan mag het vermogen niet meer zijn dan € 7.605 als u alleen woont en € 15.210 als u samenwoont of een thuisinwonend kind hebt 
 • Hebt u de AOW-leeftijd en woont u alleen, dan mag uw vermogen niet meer zijn dan € 12.605. Woont u samen met een partner jonger dan de AOW-leeftijd of met een kind jonger dan 18 jaar, mag uw vermogen niet meer zijn dan € 20.210. Hebt u beiden de AOW-leeftijd dan mag uw vermogen niet meer zijn dan € 25.210
 • Uw vermogen is de waarde van al uw bezittingen en al uw spaargeld. Een auto met een waarde tot € 3.500 telt niet mee
 • Hebt u een koophuis waar u zelf in woont, dan telt de waarde van uw huis niet mee
 • Ben je student en ontvang je studiefinanciering, kijk dan voor de voorwaarden voor het aanvragen van de energietoeslag bij DUO
 • Hebt u extra hoge energiekosten door een ziekte? Bijvoorbeeld doordat u voor uw reuma uw huis extra moet verwarmen? Dan hebt u misschien ook recht op bijzondere bijstand

Bij welk inkomen recht op energietoeslag

Tussen 21 jaar en AOW-leeftijd

Uw situatie120% bijstandsniveau130% bijstandsniveau
Gehuwd/samenwonend€ 1.982€ 2.147
Alleenstaande€ 1.387€ 1.503
Alleenstaande ouder€ 1.464€ 1.612

AOW-leeftijd

Uw situatie120% bijstandsniveau€ 130% bijstandsniveau
Gehuwd/samenwonend€ 1.602€ 2.277
Alleenstaande€ 1.548€ 1.667
Alleenstaande ouder€ 2.102€ 1.762