Monumentenvergunning

Algemeen

Als u wijzigingen wilt aanbrengen aan een monumentaal gebouw, bouwwerk of object hebt u meestal een omgevingsvergunning voor monumenten nodig. U hebt geen vergunning nodig voor normaal onderhoud. U vraagt online een vergunning aan bij het Omgevingsloket. U kunt daar ook eerst controleren of u echt een vergunning nodig hebt. En of u nog andere vergunningen moet aanvragen.

Nodig bij uw aanvraag

 • Plattegrond (schaal 1:500) met de grenzen van uw terrein, waarop ook de afstand van het bouwwerk tot de woning van de buren is te zien
 • Plattegrond(en) van het gebouw of de verdieping voor en na de verbouwing (schaal 1:100)
 • Tekening van de gevels van voor en na de verbouwing (schaal 1:100)
 • Langs- en dwarsdoorsnede van het gebouw (schaal 1:100) 
 • Detailtekeningen van voor en na de verbouwing (schaal 1:5 of 1:10) van het bouwwerk, voorzien van duidelijke informatie zoals maten, materialen en kleuren
 • Kleurenfoto's van de bestaande toestand
 • In sommige gevallen bouwhistorisch rapport (opgesteld door een deskundige) en/of waardestelling
 • Opnamerapport van de gebreken aan het monument
   

Wat u moet weten

 • We hebben richtlijnen voor onderhouds- en restauratieplannen. Deze richtlijnen helpen u bij de keuze voor het juiste materiaalgebruik en de juiste restauratietechnieken
 • Bij twijfel of de geplande bouwwerkzaamheden onder onderhoud vallen kunt u contact opnemen via erfgoed@haarlem.nl
 • Voor bouwen of verbouwen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht zijn regels opgenomen in het omgevingsplan. Uw aanvraag wordt altijd getoetst aan het omgevingsplan
 • Een overzicht van de in de gemeente Haarlem gekwalificeerde monumenten is te vinden op onze monumentenkaart

Na uw aanvraag

 • U krijgt direct een ontvangstbevestiging per mail en uw aanvraag wordt gepubliceerd op Overheid.nl
 • Wij sturen u een brief als uw aanvraag niet compleet is. Hierin vragen wij u de ontbrekende stukken aan te leveren
 • Als uw aanvraag compleet is, hoort u meestal binnen 8 weken of u de vergunning krijgt. Als we meer tijd nodig hebben om onderzoek te doen, mogen we de beslistermijn met 6 weken verlengen. We laten u dat dan weten
 • Als uw aanvraag erg ingewikkeld is, volgt een uitgebreider proces. U hoort dan binnen 6 maanden of u een vergunning krijgt. Dat laten we u dan ook op tijd weten
 • Het besluit wordt gepubliceerd op Overheid.nl. Belanghebbenden hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Komen er geen bezwaren, dan is de vergunning na deze bezwaartermijn definitief

Kosten

U betaalt voor het aanvragen van een monumentenvergunning. U betaalt ook als wij uw aanvraag afwijzen.

Meer informatie over tarieven leest u in de legesverordening, artikel 2.8 en de paragrafen 2.12 en 2.14.

 

Zonnepanelen

Wilt u zonnepanelen plaatsen op uw dak? Ga dan eerst na of uw woning beschermd is. Als monument of omdat het in een beschermd stadsgezicht ligt. Ook in beschermd stadsgezicht en op monumenten zijn steeds meer mooie voorbeelden te zien waar energie door zon wordt opgewekt. 
 
Belangrijk is het behoud van de kwaliteit van het monument en het historisch stadsbeeld. Dat kan door panelen zoveel mogelijk uit het zicht vanaf de straat te leggen. Kan dat niet? Dan zijn er mogelijkheden om op sommige daken ook panelen in het zicht te plaatsen. Dit kan met een goed ‘legplan’. Zo leveren we een bijdrage aan de verduurzaming van de stad met behoud van de kwaliteit van de stadsgezichten en monumenten.
 

Monumentenloket

Wilt u gratis advies of meer weten over de mogelijkheden voor zonnepanelen, zoals wat een goed legplan is, neem dan contact op met ons loket via monumentenloket@haarlem.nl

Het monumentenloket is op afspraak te bezoeken in de Bakenesserkerk aan de Vrouwestraat 12 te Haarlem. Op dinsdagen tussen 13.00 en 16.00 uur zitten onze specialisten klaar om monumenteneigenaren – op  afspraak – te  woord te staan over hun wensen. Aanmelden kan via monumentenloket@haarlem.nl.