Opvang vluchtelingen

Bijgewerkt tot en met 23 januari 2024
Status: Uitvoering

Haarlem is een gastvrije stad, ook voor vluchtelingen. Haarlem heeft op dit moment te maken met de opvang van Oekraïense vluchtelingen, de (nood)opvang van asielzoekers en de versnelde huisvesting van statushouders om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.

Passagiersschepen in de haven aan de Conradkade
Passagiersschepen in de haven aan de Conradkade. Foto door Parkmanagement Waarderpolder

Wat u moet weten

De Rijksoverheid bepaalt hoeveel mensen gemeenten moeten opvangen. Samen met de gemeenten in de regio Kennemerland, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en inwoners in Haarlem nemen we onze verantwoordelijkheid. We zorgen voor opvang of huisvesting en dragen bij aan andere basiselementen die voor ieder mens belangrijk zijn in het leven. Zoals onderwijs, zorg en financiële ondersteuning.

  • We vangen nu Oekraïense vluchtelingen, asielzoekers en statushouders op
  • Deze mensen worden begeleid door verschillende organisaties zoals het Rode Kruis, het Leger des Heils en het COA
  • Door de druk in Ter Apel vangen we tijdelijk meer asielzoekers op
  • We hebben verschillende tijdelijke voorzieningen waardoor we snel mensen kunnen plaatsen

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Haarlem vangt op dit moment 1009 Oekraïense vluchtelingen op. Veel Oekraïners zijn hun land ontvlucht vanwege de oorlog daar. Sommigen van hen reizen door naar Nederland. In Haarlem bieden we opvang op 2 riviercruiseschepen aan het Spaarne bij de Spaarndamseweg, in het vroegere kantoorpand aan de Meesterlottelaan en in verschillende hotels en appartementen. Bij station Spaarnwoude werken we aan een tijdelijke opvangplek. Naast de P+R van het station komen woonunits voor ongeveer 130 vluchtelingen. Om de woonunits toegankelijk en bereikbaar te maken, zijn er in het najaar van 2023 werkzaamheden aan het parkeerterrein. We verwachten dat de eerste vluchtelingen in maart 2024 zullen gaan wonen in de woonunits. 

Iets minder dan de helft van de vluchtelingen wordt opgevangen door gastgezinnen. We vinden het hartverwarmend om te zien hoeveel gezinnen hun huis voor hen openstellen.

Noodopvang asielzoekers

Mensen vanuit allerlei landen (bijvoorbeeld Syrië en Afghanistan) vragen asiel aan in Nederland. Zij worden opgevangen door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). In de Waarderpolder is een noodopvang voor ongeveer 200 asielzoekers op 2 schepen. Dit is een opvanglocatie van het COA. Zij zijn verantwoordelijk voor de verzorging en ondersteuning van de mensen aan boord.

Vanaf begin december 2023 zal een nieuwe groep asielzoekers uit Ter Apel gaan verblijven op een 3e schip. Dat schip komt te liggen op het Spaarne langs de Spaarndammerweg, ter hoogte van de Floresstraat. Hierop kunnen maximaal 150 personen worden opgevangen door het COA. Bewoners in de omgeving zijn hierover geïnformeerd.

De vroegere sporthal Beijneshal bij het station wordt ingezet als crisisnoodopvang voor ongeveer 90 asielzoekers. Hiermee zijn we ingegaan op een verzoek van de Rijksoverheid en de provincie Noord-Holland om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Het Rode Kruis zorgt op verzoek van de gemeente voor de mensen in de sporthal. Noodopvang in een sporthal is verre van ideaal en gebeurt alleen zolang dat nodig is.

Opvang statushouders

Als asielzoekers een vergunning krijgen om in Nederland te blijven noemen we hen ‘statushouders’. Zij mogen in Nederland blijven en krijgen woonruimte in een gemeente toegewezen.

Meer dan een derde van de bewoners van asielzoekerscentra (azc’s) is inmiddels statushouder. De doorstroom naar gemeenten stokt, waardoor de druk in Ter Apel toeneemt.

Elke gemeente moet een aantal statushouders een plaats geven om te wonen. Hoeveel dat er zijn, de zogenoemde taakstelling, is afhankelijk van het aantal inwoners dat de gemeente heeft. Het percentage is voor alle gemeenten gelijk. De taakstelling wordt elk half jaar vastgesteld.

Voor Haarlem bestaat de taakstelling voor 2023 uit 448 personen. De 96 statushouders die vorig jaar versneld zijn opgevangen tellen mee in de taakstelling voor 2023.

Omdat er zoveel statushouders plekken bezet houden in de asielzoekerscentra, vraagt de Rijksoverheid gemeenten om versneld statushouders op te vangen. Haarlem heeft daarom eind 2022 tijdelijke woonunits geplaatst aan de Laan van Decima naast Ikea. De units dienen als tijdelijke voorziening voor statushouders en bieden opvangplek aan ongeveer 110 personen. Met deze tussenvoorziening haalt de gemeente versneld de statushouders binnen de taakstelling naar Haarlem. Zo kunnen zij eerder beginnen met inburgeren en de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel neemt af.

Contact

Sandra Buisman
14 023
antwoord@haarlem.nl

Nieuws

Nieuws