Opvang vluchtelingen

Bijgewerkt tot en met 16 november 2022
Status: Uitvoering

Haarlem is een gastvrije stad, ook voor vluchtelingen. Haarlem heeft op dit moment te maken met de opvang van Oekraïense vluchtelingen, de (nood)opvang van asielzoekers en de versnelde huisvesting van statushouders om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.

Passagiersschepen in de haven aan de Conradkade
Passagiersschepen in de haven aan de Conradkade. Foto door Parkmanagement Waarderpolder

Wat u moet weten

De Rijksoverheid bepaalt hoeveel mensen gemeenten moeten opvangen. Samen met de gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en inwoners in Haarlem nemen we onze verantwoordelijkheid. We zorgen voor opvang of huisvesting en dragen bij aan andere basiselementen die voor ieder mens belangrijk zijn in het leven. Zoals onderwijs, zorg en financiële ondersteuning.

  • We vangen nu ruim 1000 vluchtelingen, asielzoekers en statushouders op
  • Deze mensen worden begeleid door verschillende organisaties zoals het Rode Kruis en het COA
  • Door de druk in Ter Apel vangen we tijdelijk meer asielzoekers op en
  • We hebben verschillende tijdelijke voorzieningen waardoor we snel mensen kunnen plaatsen

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Haarlem vangt op dit moment 800 Oekraïense vluchtelingen op. Veel Oekraïners zijn hun land ontvlucht vanwege de oorlog daar. Sommigen van hen reizen door naar Nederland. In Haarlem  bieden we opvang in een tijdelijk paviljoen op het voormalige Sonneborn-terrein, op een riviercruiseschip aan het Spaarne ter hoogte van de Spaarndamseweg en in verschillende hotels en appartementen. Het merendeel van de vluchtelingen wordt opgevangen door gastgezinnen. We vinden het hartverwarmend om te zien hoeveel gezinnen hun huis voor hen openstellen.

Hoewel er inmiddels een aantal Oekraïners is teruggekeerd, melden zich nog dagelijks vluchtelingen voor opvang. De opvanglocaties van gemeente zitten bijna vol. We breiden de opvangcapaciteit uit met een tweede een schip aan de Spaarndamseweg en een te verbouwen kantoorpand aan de Mesterlottelaan.

Noodopvang asielzoekers

Mensen vanuit allerlei landen (bijvoorbeeld Syrië en Afghanistan) vragen asiel aan in Nederland. Zij worden opgevangen door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). In de Waarderpolder is een noodopvang voor ongeveer 200 asielzoekers op 2 schepen. Dit is een opvanglocatie van het COA. Zij zijn verantwoordelijk voor de verzorging en ondersteuning van de mensen aan boord.

In de Beijneshal bij het station is een crisisnoodopvang voor ongeveer 90 asielzoekers. Hiermee zijn we ingegaan op een verzoek van de Rijksoverheid en de provincie Noord-Holland om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Het Rode Kruis zorgt op verzoek van de gemeente voor de mensen in de sporthal.

Deze tijdelijke situatie duurt langer dan verwacht. De opvangcrisis in Ter Apel is sinds mei verslechterd. Haarlem houdt de crisisnoodopvang in de Beijneshal open zolang dat nodig en verantwoord is. Daarentegen probeert de gemeente de periode van gebruik zo kort mogelijk te houden, want opvang in een sporthal is verre van ideaal.

Opvang statushouders

Als asielzoekers een vergunning krijgen om in Nederland te blijven noemen we hen ‘statushouders’. Zij mogen in Nederland blijven en krijgen een huis in een gemeente toegewezen.

Meer dan een derde van de bewoners van asielzoekerscentra (azc’s) is inmiddels statushouder. De doorstroom naar gemeenten stokt, waardoor de druk in Ter Apel toeneemt.

Elke gemeente moet een aantal statushouders een plaats geven om te wonen. Hoeveel dat er zijn, de zogenoemde taakstelling, is afhankelijk van het aantal inwoners dat de gemeente heeft. Het percentage is voor alle gemeenten gelijk. De taakstelling wordt elk half jaar vastgesteld.

Voor Haarlem bestond de taakstelling over de eerste helft van 2022 uit 92 personen. Haarlem heeft deze groep samen met de woningcorporaties kunnen huisvesten. Voor de tweede helft is de taakstelling vastgesteld op 124 personen.

De verwachting is dat de taakstelling voor het eerste half jaar van 2023 zal toenemen. Dit geldt voor alle gemeenten in Nederland. Voor Haarlem zou dat betekenen dat we in de eerste helft van 2023 ongeveer 225 statushouders moeten huisvesten. De definitieve taakstelling wordt eind oktober 2022 bekend gemaakt.

Omdat er nu zoveel statushouders plekken bezet houden in de asielzoekerscentra, heeft de Rijksoverheid gemeenten gevraagd om versneld statushouders op te vangen. Haarlem plaatst aan de Laan van Decima bij station Spaarnwoude tijdelijke woonunits. De units dienen als tijdelijke voorziening voor statushouders en bieden opvangplek aan ongeveer 110 personen. Met deze tussenvoorziening kan de gemeente versneld de statushouders binnen de taakstelling naar Haarlem halen. Zij kunnen eerder beginnen met inburgeren en de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel neemt af.

Contact

Marjolein van Pel
14 023
antwoord@haarlem.nl

Nieuws

Nieuws

  • Opvang statushouders aan Laan van Decima

    Aan de Laan van Decima 3 (naast IKEA) bij Station Spaarnwoude zijn tijdelijke woonunits geplaatst voor de opvang van 110 statushouders. De eerste bewoners komen in de week van 21 november. Nu zij woonruimte hebben kunnen ze beginnen met het opbouwen van hun leven in Haarlem, inburgeren en werken.