Opvang vluchtelingen

Bijgewerkt tot en met 29 maart 2023
Status: Uitvoering

Haarlem is een gastvrije stad, ook voor vluchtelingen. Haarlem heeft op dit moment te maken met de opvang van Oekraïense vluchtelingen, de (nood)opvang van asielzoekers en de versnelde huisvesting van statushouders om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.

Passagiersschepen in de haven aan de Conradkade
Passagiersschepen in de haven aan de Conradkade. Foto door Parkmanagement Waarderpolder

Wat u moet weten

De Rijksoverheid bepaalt hoeveel mensen gemeenten moeten opvangen. Samen met de gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en inwoners in Haarlem nemen we onze verantwoordelijkheid. We zorgen voor opvang of huisvesting en dragen bij aan andere basiselementen die voor ieder mens belangrijk zijn in het leven. Zoals onderwijs, zorg en financiële ondersteuning.

  • We vangen nu ruim 1000 vluchtelingen, asielzoekers en statushouders op
  • Deze mensen worden begeleid door verschillende organisaties zoals het Rode Kruis en het COA
  • Door de druk in Ter Apel vangen we tijdelijk meer asielzoekers op
  • We hebben verschillende tijdelijke voorzieningen waardoor we snel mensen kunnen plaatsen

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Haarlem vangt op dit moment ruim 900 Oekraïense vluchtelingen op. Veel Oekraïners zijn hun land ontvlucht vanwege de oorlog daar. Sommigen van hen reizen door naar Nederland. In Haarlem  bieden we opvang op twee riviercruiseschepen aan het Spaarne ter hoogte van de Spaarndamseweg en in verschillende hotels en appartementen. Het merendeel van de vluchtelingen wordt opgevangen door gastgezinnen. We vinden het hartverwarmend om te zien hoeveel gezinnen hun huis voor hen openstellen.

Hoewel er inmiddels een aantal Oekraïners is teruggekeerd, melden zich nog dagelijks vluchtelingen voor opvang. De opvanglocaties van de gemeente zitten bijna vol. We breiden de opvangcapaciteit uit met een te verbouwen kantoorpand aan de Meesterlottelaan.

Noodopvang asielzoekers

Mensen vanuit allerlei landen (bijvoorbeeld Syrië en Afghanistan) vragen asiel aan in Nederland. Zij worden opgevangen door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). In de Waarderpolder is een noodopvang voor ongeveer 200 asielzoekers op 2 schepen. Dit is een opvanglocatie van het COA. Zij zijn verantwoordelijk voor de verzorging en ondersteuning van de mensen aan boord.

De Beijneshal bij het station was tot half december een crisisnoodopvang voor ongeveer 90 asielzoekers. Hiermee waren we ingegaan op een verzoek van de Rijksoverheid en de provincie Noord-Holland om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Het Rode Kruis zorgde op verzoek van de gemeente voor de mensen in de sporthal. Noodopvang in een sporthal is verre van ideaal en was niet meer noodzakelijk.

De laatste groep bewoners in de Beijneshal bestond uit ongeveer 40 asielzoekers en (inmiddels) statushouders, volwassenen en kinderen. De asielzoekers zijn opgevangen in een hotel in de gemeente Haarlemmermeer, in afwachting van hun asielprocedure. De statushouders zijn verhuisd naar de tijdelijke opvanglocatie aan de Laan van Decima in Haarlem. Vanaf deze locatie kunnen zij inburgeren en deelnemen aan de samenleving in afwachting van woonruimte.

Opvang statushouders

Als asielzoekers een vergunning krijgen om in Nederland te blijven noemen we hen ‘statushouders’. Zij mogen in Nederland blijven en krijgen woonruimte in een gemeente toegewezen.

Meer dan een derde van de bewoners van asielzoekerscentra (azc’s) is inmiddels statushouder. De doorstroom naar gemeenten stokt, waardoor de druk in Ter Apel toeneemt.

Elke gemeente moet een aantal statushouders een plaats geven om te wonen. Hoeveel dat er zijn, de zogenoemde taakstelling, is afhankelijk van het aantal inwoners dat de gemeente heeft. Het percentage is voor alle gemeenten gelijk. De taakstelling wordt elk half jaar vastgesteld.

Voor Haarlem bestond de taakstelling over de eerste helft van 2022 uit 92 personen. Haarlem heeft deze groep samen met de woningcorporaties kunnen huisvesten. Voor de tweede helft is de taakstelling vastgesteld op 124 personen.

De verwachting is dat de taakstelling voor het eerste half jaar van 2023 zal toenemen. Dit geldt voor alle gemeenten in Nederland. Voor Haarlem zou dat betekenen dat we in de eerste helft van 2023 ongeveer 225 statushouders moeten huisvesten. De definitieve taakstelling wordt eind oktober 2022 bekend gemaakt.

Omdat er nu zoveel statushouders plekken bezet houden in de asielzoekerscentra, heeft de Rijksoverheid gemeenten gevraagd om versneld statushouders op te vangen. Haarlem plaatst aan de Laan van Decima bij station Spaarnwoude tijdelijke woonunits. De units dienen als tijdelijke voorziening voor statushouders en bieden opvangplek aan ongeveer 110 personen. Met deze tussenvoorziening kan de gemeente versneld de statushouders binnen de taakstelling naar Haarlem halen. Zij kunnen eerder beginnen met inburgeren en de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel neemt af.

Contact

Bart Kessels
14 023
antwoord@haarlem.nl

Nieuws

Nieuws