Spelregels Wijk aan Zet

Algemeen

 • Iedereen kan een plan indienen: bewoners, mensen die er werken of naar school gaan, of er vrienden of familie hebben. Leeftijd maakt niet uit.
 • Uw plan is voor de bewoners van dat gebied en valt binnen 1 van de thema’s die voor dat gebied zijn vastgesteld.
 • U kunt alléén een plan indienen, of samen met uw buren, schoolklas of vereniging: hoe meer mensen meedoen, hoe leuker het wordt.
 • U mag zoveel plannen indienen als u wilt, maar: per persoon of organisatie kan maar 1 plan winnen.
 • U kunt voor uw plan minimaal € 3.000 en maximaal het totale bedrag voor uw buurt aanvragen.
 • Uw plan is niet bedoeld om politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuigingen te verspreiden.
 • Uw plan heeft geen commercieel oogmerk. U kunt ook geen loonkosten aanvragen. Eventuele vergoeding van vrijwilligers of experts mag niet meer dan 20% van de totale begroting bedragen.
 • Uw plan bevat concrete voorstellen voor activiteiten. Het geldbedrag van Wijk aan Zet is niet bedoeld voor het kopen of permanent huren van vastgoed.

Als u uw plan heeft ingediend

 • U voert zelf campagne voor uw plan om likes op te halen.
 • Een plan moet minstens 50 likes halen om door te gaan naar de volgende ronde: de haalbaarheidscheck door de gemeente.
 • We toetsen de plannen op haalbaarheid. We kunnen u vragen om uw plan na deze check aan te passen.
 • Alleen de haalbare plannen gaan door naar de stemronde.

Stemming

 • Iedere bewoner van uw wijk van 16 jaar en ouder krijgt een persoonlijke stemcode thuisgestuurd. Hiermee kunt u aangeven welke plannen u graag in 2024 uitgevoerd wil zien.
 • Een stem op een plan betekent ook een stem voor het daarbij aangevraagde geldbedrag. Er kan niet meer of minder geld per plan worden uitgekeerd.
 • De uitslag wordt per wijkdeel bepaald op basis van het aantal stemmen dat de plannen hebben gekregen, tot het maximumbedrag wat voor dat wijkdeel geldt.
 • Als er per wijkdeel geld overblijft wordt dat doorgeschoven naar het eerstvolgende plan met de meeste stemmen in een van de andere wijkdelen.

Als uw plan wordt gekozen

 • Als uw idee wordt gekozen voert u uw plan zelf uit. Dat moet binnen 1 jaar (dus vóór 1 januari 2025). We ondersteunen waar nodig.
 • U doet in dat jaar maximaal 4 keer mee aan de Nieuwsbrief Wijk aan Zet, waarin we aan de bewoners van Haarlem Oost en Schalkwijk laten zien hoe de plannen worden uitgevoerd.
 • Het bedrag dat u voor uw plan krijgt is eenmalig. U kunt er geen rechten voor de toekomst aan ontlenen of langdurige verplichtingen mee aangaan.
 • Na een jaar levert u een verantwoording van uw uitgaven in bij de gemeente.
 • Als dat van toepassing is ondersteunen we u bij het zoeken naar manieren om uw plan ook in volgende jaren voort te kunnen zetten.

Haalbaarheidscheck

 • Uw plan heeft minimaal 50 likes nodig om door te gaan naar de haalbaarheidscheck.
 • We checken allereerst of uw plan voldoet aan de spelregels.
 • We gaan na of uw plan ten goede komt aan de wijk en aan de bewoners. En natuurlijk of de bewoners er blij mee zijn.
 • We gaan na of u uw plan binnen 1 jaar (dus vóór 1 januari 2025) zelfstandig kunt uitvoeren (of, bij plannen in de openbare ruimte, samen met de gemeente).
 • We gaan na of het plan geen veiligheidsrisico's heeft en binnen de grenzen van de wet kan worden uitgevoerd.
 • We bekijken of de kosten van het plan realistisch zijn ingeschat.
 • We gaan na hoe het plan na uitvoering moet worden beheerd en of dat (ook financieel) mogelijk is.
 • We gaan na of de gemeente de bevoegdheid heeft of kan krijgen om het plan uit te (laten) voeren.
 • Voor sommige locaties is toestemming nodig van de eigenaar. We controleren wat er op de plaats van uw plan geldt.
 • Het kan zijn dat u voor uw plan een vergunning nodig hebt. We kijken of dat zo is, en of die binnen een jaar te verkrijgen is.

Mocht een plan met enige aanpassing wel haalbaar zijn, dan neemt de gemeente contact met u op. Als het plan volgens ons niet uitvoerbaar is, kan het niet doorgaan naar de stemronde. Daar krijgt u dan uiteraard bericht over