Uitbreiding betaald parkeren

Bijgewerkt tot en met 8 juni 2023
Status: Ontwerp

In Haarlem wordt betaald parkeren de komende tijd uitgebreid. In veel wijken staan zoveel auto’s geparkeerd dat alle parkeerplaatsen bezet zijn. De komende 2 jaar voeren we daarom in 11 wijken betaald parkeren in.

Oudaenstraat
Oudaenstraat

Wat u moet weten

 • In 11 wijken wordt betaald parkeren ingevoerd
 • Er komt een maximaal aantal vergunningen per wijk en een maximum aantal auto's bij nieuwbouw. We houden hierbij rekening met huidige bewoners door bij aanvang het maximum niet op 1, maar op 2 auto's per adres te zetten
 • De eerste wijken gaan vanaf voorjaar 2024 over op betaald parkeren

 • Eind 2022 konden inwoners reacties geven op het nieuwe parkeerbeleid. Dat heeft geleid tot een aantal aanpassingen. De 2 grootste aanpassingen zijn:
  De kosten voor de eerste bewonersparkeervergunning in de parkeerzones C en D worden vanaf 1 januari 2024 verlaagd en blijven tot 1 januari 2027 gelijk. En Zuiderhout, Ramplaankwartier en Oosterduin worden onderdeel van parkeerzone D
 • Op 30 maart 2023 is in de raadsvergadering (agendapunt 17) definitief besloten betaald parkeren in 11 wijken uit te breiden.
 • Op 18 april 2023 besloot het college wanneer welke wijken aan de beurt zijn.

De 11 wijken

Zone C

 • Amsterdamsewijk
 • Duinwijk (behalve Oosterduin en Ramplaankwartier, worden zone D)
 • Haarlemmerhoutkwartier (behalve Zuiderhout, wordt zone D)
 • Houtvaartkwartier
 • Indischewijk
 • Slachthuiswijk
 • Ter Kleefkwartier
 • Transvaalwijk

Zone D (nieuw)

 • Delftwijk
 • Vogelenwijk
 • Vondelkwartier

Waarom we dit doen

Haarlem telt ruim 60.000 parkeerplaatsen, die samen ruim 150 voetbalvelden aan ruimte in beslag nemen. Er wordt geparkeerd op stoepen en kruispunten. Daardoor fietsen scholieren in onoverzichtelijke situaties, kan de brandweer er niet altijd door en kunt u vaak met een rolstoel of kinderwagen niet op de stoep. Door de uitbreiding van betaald parkeren verslechtert de situatie per direct niet verder. Zo maken we op termijn ruimte voor groen, fietsen, spelen, klimaatadaptatie en elkaar ontmoeten. En we denken ook aan alternatieven voor vervoer.

Video over uitbreiding betaald parkeren Haarlem

Wat we gaan doen

Er moet nog veel worden geregeld voordat het zover is. Denk hierbij aan opstellen beleidsregels, oplossen specifieke situaties bij bijvoorbeeld wijkwinkelcentra, begraafplaatsen, sportaccommodaties en scholengemeenschappen en plaatsing parkeerapparatuur en bebording. De eerste wijken gaan vanaf het voorjaar 2024 over op betaald parkeren.

De planning is: 

 • voorjaar 2024: Haarlemmerhoutkwartier, Houtvaartkwartier en Duinwijk
 • najaar 2024: Transvaalwijk, Indischewijk en Ter Kleefkwartier
 • voorjaar 2025: Amsterdamsewijk, Slachthuiswijk, Delftwijk, Vogelenwijk en Vondelkwartier 

We kiezen ervoor om wijken die dicht bij elkaar liggen tegelijk te doen. Zo voorkomen we dat mensen in een wijk ernaast gaan parkeren. Wijken die aansluiten op het gebied waar nu al betaald parkeren is, zijn als eerste aan de beurt. Hierdoor valt het vergunningengebied D Noord met de wijken Delftwijk, Vogelenwijk en Vondelkwartier in de laatste fase.

Te Zaanenkwartier
Met de invoering van betaald parkeren zijn er zorgen over de effecten op omliggende wijken, bijvoorbeeld bij Te Zaanenkwartier. We houden dit goed in de gaten. We gaan in Te Zaanenkwartier in 2024, 2025 en 2026 onderzoek doen naar het aantal geparkeerde auto’s in de wijk.
 

Tarieven en bezoekersparkeren

Voor de uitbreiding van parkeerzone C zijn de tarieven voor parkeervergunning: €99 per jaar voor de 1e auto en €438 voor de 2e auto. Er komt een nieuwe parkeervergunningzone D: €64 per jaar voor de 1e auto en €280 per jaar voor de 2e auto. Deze zone geldt voor: Delftwijk, Vogelenwijk, Vondelkwartier, Zuiderhout, Ramplaankwartier en Oosterduin. De andere nieuwe wijken komen in parkeerzone C. De bestaande regeling voor bezoekersparkeren geldt ook voor de uitbreiding in zone C en D.

Planning

Planning

11 oktober 2022

Voltooid
Voltooid

besluit college van Burgemeester en Wethouders

3 november 2022

Voltooid
Voltooid

bespreking commissie Beheer

19 oktober - 30 november 2022

Voltooid
Voltooid

inspraakperiode

21 februari 2023

Voltooid
Voltooid

besluit college van burgemeester en wethouders

23 maart 2023

Voltooid
Voltooid

bespreking commissie Beheer

30 maart 2023

Voltooid
Voltooid

vaststellen in de raad

4e kwartaal 2023

Todo
Todo

vaststellen verordeningen

2e kwartaal 2024

Todo
Todo

start invoering

Contact

René Hogerheijde, projectleider
14023
parkeerregulering@haarlem.nl

Nieuws

Nieuws

 • Welke wijken krijgen wanneer betaald parkeren?

  In 2024 en 2025 wordt betaald parkeren in 11 wijken uitgebreid. Dat is een groot gebied met 22.000 parkeerplaatsen. Daarom wordt de uitbreiding in 3 fases gedaan. We beginnen in de wijken die aansluiten op een gebied waar al betaald parkeren is. In 2024 zijn de wijken in Haarlem Zuid als eerste aan de beurt.