Uitbreiding betaald parkeren

Bijgewerkt tot en met 2 december 2022
Status: Ontwerp

In Haarlem wordt betaald parkeren de komende tijd uitgebreid. In veel wijken staan zoveel auto’s geparkeerd dat alle parkeerplaatsen bezet zijn. De komende 2 jaar voeren we daarom in 11 wijken betaald parkeren in.

Oudaenstraat
Oudaenstraat

Wat u moet weten

 • In 11 wijken wordt betaald parkeren ingevoerd
 • Er komt een maximaal aantal vergunningen per wijk en een maximum aantal auto’s bij nieuwbouw. We houden hierbij rekening met huidige bewoners door bij aanvang het maximum niet op 1, maar op 2 auto’s per adres te zetten
 • Op dit moment is nog geen planning bekend over wanneer in welke wijk betaald parkeren ingevoerd wordt

 • De eerste wijken gaan vanaf begin 2024 over op betaald parkeren

 • Van 19 oktober tot en met 30 november 2022 was de inspraakperiode. Alle reacties worden verzameld in een Nota van beantwoording. Deze Nota van beantwoording is in januari 2023 klaar en wordt dan aangeboden aan de gemeenteraad
 • De gemeenteraad neemt een definitief besluit over de uitbreiding van betaald parkeren op 23 februari 2023

De 11 wijken

Zone C

 • Amsterdamsewijk
 • Duinwijk
 • Haarlemmerhoutkwartier
 • Houtvaartkwartier
 • Indischewijk
 • Slachthuiswijk
 • Ter Kleefkwartier
 • Transvaalwijk

Zone D (nieuw)

 • Delftwijk
 • Vogelenwijk
 • Vondelkwartier

Wilt u weten of uw buurt in een van deze wijken ligt? Kijk onder aan de pagina bij ‘Kaart van Haarlem met wijken en buurten’.

Waarom we dit doen

Haarlem telt ruim 60.000 parkeerplaatsen, die samen ruim 150 voetbalvelden aan ruimte in beslag nemen. Er wordt geparkeerd op stoepen en kruispunten. Daardoor fietsen scholieren in onoverzichtelijke situaties, kan de brandweer er niet altijd door en kan je vaak met een rolstoel of kinderwagen niet op de stoep. Door de uitbreiding van betaald parkeren verslechtert de situatie per direct niet verder. Zo maken we op termijn ruimte voor groen, fietsen, spelen, klimaatadaptatie en elkaar ontmoeten. En we denken ook aan alternatieven voor vervoer.

Video over uitbreiding betaald parkeren Haarlem

Wat we gaan doen

Er moet nog veel worden geregeld voordat het zover is. Denk hierbij aan opstellen beleidsregels, oplossen specifieke situaties bij bijvoorbeeld wijkwinkelcentra, begraafplaatsen, sportaccommodaties en scholengemeenschappen en plaatsing parkeerapparatuur en bebording. De eerste wijken gaan vanaf begin 2024 over op betaald parkeren.

Tarieven en bezoekersparkeren

Voor de uitbreiding van parkeerzone C blijven de tarieven voor parkeervergunning hetzelfde: €112 per jaar voor de 1e auto en €420 voor de 2e auto. Er komt een nieuwe parkeervergunningzone D: €75 per jaar voor de 1e auto en €280 per jaar voor de 2e auto. Deze zone geldt voor de wijken: Delftwijk, Vogelenwijk en Vondelkwartier. De andere nieuwe wijken komen in parkeerzone C. De bestaande regeling voor bezoekersparkeren geldt ook voor de uitbreiding in zone C en D.

Planning

Planning

11 oktober 2022

Voltooid
Voltooid

besluit college van Burgemeester en Wethouders

3 november 2022

Voltooid
Voltooid

bespreking commissie Beheer

19 oktober - 30 november 2022

Voltooid
Voltooid

inspraakperiode

2 februari 2023

Todo
Todo

bespreking commissie Beheer

23 februari 2023

Todo
Todo

vaststellen in de raad

3e kwartaal 2023

Todo
Todo

vaststellen verordeningen

Begin 2024

Todo
Todo

start invoering

Contact

René Hogerheijde, projectleider
14023
parkeerregulering@haarlem.nl