Uitbreiding buurt- en kindcentrum Wijzer

Bijgewerkt tot en met 19 juli 2023
Status: Voorbereiding

Aan de Vilniusstraat komt een uitbreiding van het buurt- en kindcentrum Wijzer. De Mgr. Huibersschool is aan het groeien tot een volwaardige basisschool en daarom worden 6 klaslokalen bijgebouwd. In de bestaande school wordt 1 lokaal vrijgemaakt voor de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind. In Schalkwijk richten zij zich op kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Buurtcentrum Wijzer van buiten gezien

Wat u moet weten

  • Er is een definitief ontwerp voor de bouw van de extra lokalen
  • Sloopwerkzaamheden in en om de school zijn afgerond
  • Verkeerssluis op de Engelandlaan is tijdelijk verwijderd om bouwverkeer toegang te bieden
  • Omgevingsvergunning is aangevraagd
  • Start bouw (naar verwachting) eind september 2023
  • Nieuwe klaslokalen beschikbaar voor schooljaar 2024-2025

Meedenken en meedoen

Woensdag 19 juli 2023 is er van 19:00 uur tot 20:30 uur een inloopavond voor omwonenden. De inloopavond wordt gehouden in buurt- en kindcentrum Wijzer, Vilniusstraat 2 in Haarlem. Op deze avond kunt u de tekeningen inzien en kunt u vragen stellen aan vertegenwoordigers van het architectenbureau, de school en de gemeente.

Planning

Planning

juni 2023

Voltooid
Voltooid

definitief ontwerp

19 juli 2023

Todo
Todo

inloopavond omwonenden

eind september 2023

Todo
Todo

start bouw

juli 2024

Todo
Todo

oplevering

Documenten

Contact

Krijn Goudzwaard, procesmanager
14 023
projecten@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

Bouwbedrijf Jan de Wit