Verkeersmaatregelen in Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat

Bijgewerkt tot en met 26 april 2023
Status: Ontwerp

De Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat worden aangepast. Hierdoor zal het verkeer rustiger rijden en wordt het veiliger voor voetgangers en fietsers. Rondom de FX-school wordt het veiliger voor kinderen.

Letters schoolzone op de
Schoolzone op de Nagtzaamstraat

Wat u moet weten

 • Straten krijgen 30 km-symbolen op de weg en 30 km-borden langs de weg
 • Op 4 plekken komen wegversmallingen. 3 in de Nagtzaamstraat en 1 in de Teding van Berkhoutstraat
 • 15 parkeerplaatsen verdwijnen. 11 in de Nagtzaamstraat en 4 in de Teding van Berkhoutstraat
 • Er komen fietsparkeerplaatsen en groenperken op de vrijgekomen ruimte
 • Kruispunten worden gelijkwaardig, rechts heeft voorrang
 • Schoolzone wordt uitgebreid met meer rood asfalt
 • Parkeren of stoppen voor school is niet langer mogelijk 
 • Er komen oversteeklijnen bij de kruising van de Potgierstraat en de Dr. Schaepmanstraat
 • Het zebrapad bij de kruising Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat wordt verwijderd
 • Het zebrapad bij de school krijgt lampjes in de grond en een middendeel voor voetgangers om in 2 fasen over te kunnen steken

Waarom we dit doen

In 2019 zijn de wegen al vernieuwd. Die werden toen breed en recht. Veel auto’s rijden nu te hard. Op verzoek van buurtbewoners is begin 2023 een plan gemaakt om de straten veiliger te maken. In 2023 starten de werkzaamheden. Het doel is om de Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat veiliger te maken voor overstekende voetgangers en fietsers.

Wat we gaan doen

De straten worden niet helemaal opnieuw aangepakt. Wel worden maatregelen genomen om ze verkeersveiliger te maken.

Afbeeldingen

Nagtzaamstraat: huidige situatie en impressie versmalling met fietsenstalling en groenperk

Afbeelding

Nagtzaamstraat: huidige situatie en impressie met plateau

Meedenken en meedoen

Op 23 februari 2023 is een inloopavond georganiseerd waar de plannen voor de straten zijn besproken. De reacties van bewoners gingen vooral over de hoge parkeerdruk, mogelijke verkeersmaatregelen en gebrek aan ruimte op de stoep. De aanpassingen die straks worden gedaan kosten parkeerplaatsen, maar leveren meer veiligheid op. Er komt dan ook meer ruimte om fietsen netjes op de stoep te parkeren.

Voor de start van de werkzaamheden in 2023 wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd. Dan is ook het definitieve ontwerp te zien. Omwonenden kunnen vragen stellen over de geplande werkzaamheden. Hiervoor ontvangen zij een uitnodiging per post.  
 

Planning

Planning

23 februari 2023

Voltooid
Voltooid

informatieavond

Zomer 2023

Todo
Todo

start werkzaamheden

Najaar 2023

Todo
Todo

einde werkzaamheden

Contact

Feicko Köller, procesmanager
14023
projecten@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

 • Connexxion
 • Franciscus Xaverius School 
 • Wijkraad Amsterdamse Buurten
 • Politie