Verkeersmaatregelen in Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat

Bijgewerkt tot en met 25 januari 2023
Status: Ontwerp

De Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat worden anders ingericht. Hierdoor zal het verkeer rustiger rijden en wordt de straat veiliger voor voetgangers en fietsers. Rondom de Franciscus Xaverius School wordt het veiliger voor de kinderen.

Letters schoolzone op de
Schoolzone op de Nagtzaamstraat

Wat u moet weten

 • De straten zijn nu breed en recht, hierdoor wordt er vaak te hard gereden 
 • De straten worden aangepast en meer ingericht als ‘30km-weg’. We wijzigen de inrichting van de weg. Met deze maatregelen zal de snelheid van het verkeer minder worden 
 • Alle kruispunten worden gelijkwaardig gemaakt. Op deze kruispunten heeft verkeer van rechts voorrang
 • Op 3 plekken komen wegversmallingen. Hier kunnen auto’s in 1 richting tegelijk doorheen 
 • De herkenbaarheid van de zone rond de school wordt verbeterd. Er komt rood asfalt en op de weg het woord schoolzone 
 • De oversteekplaats (zebrapad) bij de school wordt verbeterd. Hier komt een oversteek in 2 delen 
 • Parkeren voor school is niet langer mogelijk 
 • De oversteekplaats (zebrapad) bij de kruising met de Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat gaat weg

Waarom we dit doen

We willen de straten veiliger maken voor (overstekende) voetgangers en fietsers. Door verzoeken uit de buurt zijn maatregelen uitgewerkt. In 2019 is de weg vernieuwd. De weg werd daardoor breed en recht. Veel auto’s rijden te hard. Dit zorgt ervoor dat voetgangers minder veilig kunnen oversteken. 

Wat we gaan doen

De weg wordt niet helemaal opnieuw opgeknapt. De maatregelen worden genomen op de kruisingen, de rechte stukken en bij de school. Bij de versmallingen kunnen auto’s in 1 richting elkaar voorbijgaan. Op de plek van deze versmallingen gaan enkele parkeerplaatsen weg.  

De oversteekplaats bij de schoolzone wordt veiliger gemaakt. In het midden van de oversteekplaats komt een stoepje, waar kan worden gewacht. Dit zorgt voor overzicht en een veiliger oversteek. Ook komen er lampjes in de weg die gaan knipperen als iemand wil oversteken. Rondom de school komen extra paaltjes zodat halen en brengen veiliger wordt.

Planning

Planning

16 februari 2023

Todo
Todo

informatieavond

Eerste helft 2023

Todo
Todo

start werkzaamheden

3e kwartaal 2023

Todo
Todo

einde werkzaamheden

Contact

Ron Kardol, Procesmanager
14023
projecten@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

 • Connexxion
 • Franciscus Xaverius School 
 • Wijkraad Amsterdamse Buurten
 • Politie