Verkeersmaatregelen in Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat

Bijgewerkt tot en met 27 mei 2024
Status: Ontwerp

De Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat worden aangepast. Hierdoor zal het verkeer rustiger rijden en wordt het veiliger voor voetgangers en fietsers. Rondom de FX-school wordt het veiliger voor kinderen.

Letters schoolzone op de
Schoolzone op de Nagtzaamstraat

Wat u moet weten

De werkzaamheden in de Nagtzaamstraat zijn bijna allemaal afgerond. In de Nagtzaamstraat zijn of worden de volgende maatregelen genomen:

 • 30 km-symbolen op de weg en 30 km-borden langs de weg
 • wegversmallingen op 3 plaatsen
 • opheffen 11 parkeerplekken, op de vrijgekomen ruimte fietsparkeerplaatsen en groenperken aanleggen
 • kruispunten gelijkwaardig maken, dit betekent dat rechts voorrang heeft
 • meer rood asfalt in de schoolzone. Parkeren of stoppen voor de school is hier niet langer mogelijk
 • oversteeklijnen maken bij de kruising van de Potgierstraat en de Dr. Schaepmanstraat
 • middeneiland maken voor een veilige oversteek op het zebrapad bij de school
 • verwijderen zebrapad bij de kruising Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat
 • vervangen hek bij de school
 • lijnen maken op het wegdek van het noordelijk deel van de Nagtzaamstraat bij de kruisingen en de paaltjes bij de wegversmalling
 • zweepmast plaatsen op de vluchtheuvel bij de Franciscus Xaverius School. Dit is een paal waar de verlichting en verkeersborden aan hangen

De volgende verkeersmaatregelen in de Teding van Berkhoutstraat worden tussen 8 april en 24 mei 2024 uitgevoerd:

 • 30 km-symbolen op de weg en 30 km-borden langs de weg
 • wegversmalling ter hoogte van nummer 18
 • opheffen 4 parkeerplaatsen en daarvoor in de plaats fietsparkeerplaatsen en groenperken aanleggen
 • kruispunten gelijkwaardig maken, waarbij rechts voorrang heeft

Waarom we dit doen

In 2019 zijn de wegen al vernieuwd. Die werden toen breed en recht. Veel auto’s rijden nu te hard. Op verzoek van buurtbewoners is begin 2023 een plan gemaakt om de straten veiliger te maken. In augustus 2023 zijn de werkzaamheden gestart. Het doel is om de Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat veiliger te maken voor overstekende voetgangers en fietsers. 

De maatregelen kosten parkeerplaatsen, maar leveren meer veiligheid op. Er komt ook meer ruimte om fietsen netjes op de stoep te parkeren.

Wat we gaan doen

De straten worden niet helemaal opnieuw aangepakt. Wel worden maatregelen genomen om ze verkeersveiliger te maken.

Afbeeldingen

Nagtzaamstraat: huidige situatie en impressie versmalling met fietsenstalling en groenperk

Afbeelding

Nagtzaamstraat: huidige situatie en impressie met plateau

Meedenken en meedoen

Op 23 februari 2023 was er een inloopavond waar de plannen voor beide straten zijn besproken. De reacties van bewoners gingen vooral over de hoge parkeerdruk, mogelijke verkeersmaatregelen en gebrek aan ruimte op de stoep. 

Hebt u tijdens de werkzaamheden nog vragen of wilt u iets melden? Dan kunt u contact opnemen met Philip van Wijk, de omgevingsmanager van Heijmans. Hij is bereikbaar op 06 25 71 12 50 of per e-mail op projecten@haarlem.nl 

Planning

Planning

23 februari 2023

Voltooid
Voltooid

informatieavond

9 augustus 2023

Voltooid
Voltooid

inloopspreekuur in de bouwkeet

midden augustus 2023

Voltooid
Voltooid

start werkzaamheden fase 1

25 augustus 2023

Voltooid
Voltooid

inloopspreekuur in de bouwkeet

6 november 2023

Voltooid
Voltooid

start werkzaamheden fase 2 noordelijk deel Nagtzaamstraat

8 april - 24 mei 2024

Actief
Actief

werkzaamheden fase 3 Teding van Berkhoutstraat

Contact

Feicko Köller, procesmanager
14 023
projecten@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

 • Connexxion
 • Franciscus Xaverius School 
 • Politie