30 kilometer per uur in de stad

Bijgewerkt tot en met 29 april 2024
Status: Ontwerp

Om de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren verlagen we op steeds meer wegen de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur. In het wegcategoriseringsplan staat voor welke wegen in Haarlem deze maximumsnelheid gaat gelden.

Man in oranje hesje plaatst 30 kilometer per uur verkeersbord langs de weg

Wat u moet weten

 • In het wegcategoriseringsplan staat beschreven wat de maximumsnelheid en de voorrangsregeling op alle wegen in Haarlem wordt
 • De meeste wegen in Haarlem zijn woonstraten met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, daar verandert niets
 • Voor de drukkere wegen verandert er mogelijk wel iets. Alle wegen in Haarlem worden in het wegcategoriseringsplan ingedeeld in een wegcategorie. De keuze voor een wegcategorie heeft gevolgen voor de toekomstige inrichting van de weg

Wegcategorieën

Elke weg binnen de bebouwde kom in Haarlem wordt in het wegcategoriseringsplan ingedeeld in 1 van de volgende wegcategorieën:

 • Erftoegangsweg (30 kilometer per uur): de bekende woonstraat waarin rechts voorrang heeft
 • Gebiedsontsluitingsweg (30 kilometer per uur): de maximumsnelheid is 30 kilometer per uur, maar de weg heeft wel voorrang op zijstraten. Deze wegcategorie wordt toegepast bij wegen waar bijvoorbeeld bussen rijden of die belangrijk zijn voor de nood- en hulpdiensten, maar waar ook op veel verschillende plekken wordt overgestoken omdat er bijvoorbeeld woningen langs staan
 • Gebiedsontsluitingsweg (50 kilometer per uur): de drukste doorgaande wegen. De maximumsnelheid blijft 50 kilometer per uur. De weg heeft voorrang op zijstraten en voor fietsers zijn er vrijliggende fietspaden. Dit zijn de belangrijkste wegen voor het openbaar vervoer, de hulpdiensten en de bereikbaarheid van de stad voor autoverkeer. Dat verkeer kan hier doorrijden en voetgangers en fietsers kunnen bij de kruispunten veilig oversteken

Wat hieraan vooraf ging

 • De gemeenteraad heeft in 2021 in het mobiliteitsbeleid besloten dat 30 kilometer per uur de nieuwe norm is voor Haarlem
 • Toen is nog niet besloten voor welke wegen dit precies geldt en welke wegen 50 kilometer per uur blijven voor de bereikbaarheid van de stad
 • Tot nu toe werd dat besloten op het moment dat een weg voor onderhoud aan de beurt was. Daarbij was echter niet duidelijk wat er op de wegen in de directe omgeving buiten het project zou gaan gebeuren
 • Om duidelijkheid te geven over alle wegen ligt er nu een plan voor heel Haarlem

Waarom we dit doen

 • Door op zo veel mogelijk wegen 30 kilometer per uur in te voeren vergroten we de verkeersveiligheid
 • Een aantal wegen blijft 50 kilometer per uur zodat de bereikbaarheid voor bussen en hulpdiensten goed blijft
 • Daarnaast zijn 50 kilometer-wegen bedoeld als snelle route voor het autoverkeer, zodat autoverkeer zoveel mogelijk om de woonwijken heen rijdt 

Wat we gaan doen

 • Het wegcategoriseringplan helpt wanneer straten opnieuw ingericht moeten worden, omdat de eisen voor het type weg in het plan beschreven staan
 • Het opnieuw inrichten van een straat gebeurt meestal als de weg of de riolering onder de weg toe is aan onderhoud
 • Het kan dus een lange periode duren voordat alle straten voldoen aan de nieuwe wegcategorisering.

Planning

Planning

6 november tot en met 17 december 2023

Voltooid
Voltooid

wegcategoriseringsplan ligt ter inzage, mogelijkheid om te reageren

januari en februari 2024

Voltooid
Voltooid

verwerken reacties op het wegcategoriseringsplan

25 april 2024

Voltooid
Voltooid

vaststelling wegcategoriseringsplan door gemeenteraad

Contact

Jacinta Peerlkamp, beleidsadviseur mobiliteit
06 42 65 46 94
jpeerlkamp@haarlem.nl