6 Skaeve Huse in Haarlem Noord

Bijgewerkt tot en met 8 september 2023
Status: Ontwerp

Aan de Vergierdeweg 452 - 454, op het terrein van de monumentale boerderij Noord-Akendam, wil de gemeente 6 Skaeve Huse bouwen. Dit zijn kleine eenvoudige woningen die mensen een allerlaatste kans bieden om niet op straat te belanden. Ze zijn bedoeld voor mensen die overlast veroorzaken en staan op ruime afstand van andere woningen.

Het terrein aan de Vergierdeweg 452 - 454

Wat u moet weten

  • Het bestemmingsplan moet voor de bouw van de huizen op het terrein rond de boerderij worden aangepast. De grond rond de boerderij is nu nog bestemd voor tuin en landbouw. 
  • Skaeve Huse zijn niet bedoeld voor gezinnen met kinderen
  • Er komt dagelijks toezicht en begeleiding
  • Als er mensen gaan wonen, komt er een convenant beheer. Daarin staan afspraken tussen betrokken partijen (gemeente, omwonenden, woningcorporatie en politie) om mogelijke overlast door bewoners van Skaeve Huse te voorkomen en te beperken

Waarom deze locatie

We hebben onderzoek gedaan naar een geschikte locatie voor Skaeve Huse. Ook inwoners, instellingen en bedrijven hebben meegedacht en kwamen met meer dan 60 suggesties. De meeste locaties bleken niet geschikt. De gemeenteraad heeft uiteindelijk gekozen voor het terrein aan de Vergierdeweg. Bij deze keuze zijn ieders belangen meegewogen.

Waarom Skaeve Huse

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) staat dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de opvang van dak- en thuislozen. Het is onze verantwoordelijkheid om voor deze mensen een zo goed mogelijke plek te vinden. Met zo min mogelijk kans op overlast.

Herstel boerderij

De boerderij is een monument in vervallen staat. Eigenaren zijn Staatsbosbeheer en het recreatieschap Spaarnwoude. De gemeente wil de boerderij en de grond kopen en het gebouw duurzaam herstellen. We doen er alles aan om de huidige uitstraling van het gebied te behouden.

Planning

tijdlijn

September 2016

Voltooid
Voltooid

beleidskader opvang, wonen en herstel door gemeenteraad vastgesteld

November 2016

Voltooid
Voltooid

Uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang besproken door commissie samenleving

Maart 2019

Voltooid
Voltooid

Vaststelling door college van burgemeester en wethouders van proces voor locatieonderzoek Skaeve Huse

Juli 2019

Voltooid
Voltooid

Vaststelling nut en noodzaak en de locatiecriteria door gemeenteraad

September 2020

Voltooid
Voltooid

Locatieonderzoek aangeboden aan de raad door college van burgemeester en wethouders

April 2021

Voltooid
Voltooid

Gemeenteraad heeft Vergierdeweg 452/454 aangewezen als locatie voor Skaeve Huse

Februari 2022

Voltooid
Voltooid

Gemeenteraad geeft toestemming starten project

1e en 2e kwartaal 2023

Actief
Actief

Opstellen ontwerp bestemmingsplan en maken herstelplan voor boerderij

4e kwartaal 2023

Todo
Todo

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Todo
Todo

Gemeenteraad stelt bestemmingsplan vast

Meedenken en meedoen

Er zijn 2 werkgroepen opgericht:

  • Werkgroep die met de gemeente meedenkt over de bouw van de Skaeve Huse
  • Werkgroep die meedenkt over het herstel en de nieuwe functie van de monumentale boerderij

In de werkgroepen zitten mensen uit verschillende partijen in de buurt zoals de wijkraad en het heemraadschap. Zij maken voorstellen waar u uw mening over kunt geven tijdens een inspraakprocedure. Wanneer deze inspraakprocedure begint leest u hier en in de bewonersbrieven.

Contact

Wendy Dieben, procesmanager
14 023
opvang@haarlem.nl