Aanbestedingen en inkoopvoorwaarden

Algemeen

Als u zaken met ons wilt doen, dan kunt u zich inschrijven op opdrachten en Europese aanbestedingen. Deze publiceren wij op tenderned.nl. Als ondernemer of leverancier hebt u te maken met onze inkoopvoorwaarden.

Inkoopkalender

Omschrijving opdracht Categorie Verwachte publicatie
Huisvesting Diensten Q3 2022
End user devices Leveringen Q4 2022
Telefonie Diensten Q4 2022
Vernieuwing gemeentelijk netwerk Leveringen Q4 2022
Inhuur procesmanagers ontwikkelprojecten Diensten Q4 2022
Inhuur IV specialisten Diensten Q4 2022
Fysieke beveiliging Diensten Q4 2022/Q1 2023
Verbouwing Hudsons bay naar fietsenstalling Werken nog niet bekend
BRP Applicatie - (Procura) Leveringen nog niet bekend
Multifunctionals (printen, kopieren en scannen) Leveringen nog niet bekend
Vervangen, aanvullen bureaustoelen en ook vergader meubilair bestuur SH Leveringen nog niet bekend
Vervangen CCTV camera Leveringen nog niet bekend
ZP Bedrijfsrestaurant Haarlem inrichten als Evenementenlocatie m.b.t. AV middelen Levering en/of dienst nog niet bekend
Aanschaf, leveren, implementeren & onderhoud AV-middelen Levering en/of dienst nog niet bekend
Dagelijks onderhoud - Afval en Reiniging Diensten nog niet bekend
Dagelijks onderhoud- Elementenverhardingen Diensten nog niet bekend
Dagelijks onderhoud - Coördinatie en meldingen Diensten nog niet bekend
Dagelijks onderhoud - Groen en Spelen Diensten nog niet bekend
Dagelijks onderhoud - Parkeren Diensten nog niet bekend
Inhuur Onkruidbestrijding Diensten nog niet bekend