Actieprogramma Circulaire Economie

Bijgewerkt tot en met 21 februari 2024
Status: Uitvoering

Het actieprogramma laat zien wat er nodig is om in 2040 een circulaire stad te kunnen zijn: welke acties er worden ondernomen en welke rol de gemeente kan spelen om een positieve bijdrage te leveren. Om tot een circulaire economie te komen is verandering nodig.

Winkelen in de Anegang

Wat u moet weten

In een circulaire economie kunnen grondstoffen steeds opnieuw gebruikt worden en wordt verspilling zo veel mogelijk voorkomen. Grondstoffen worden gebruikt voor ons voedsel, onze kleding en onze spullen, maar ook om te bouwen, reizen en wonen.

Met het Actieprogramma Circulaire Economie gaan we ons richten op het volgende:

  • Eigen organisatie circulair maken. In 2030 is de inkoop van de gemeente 100% circulair
  • We zetten ons in om circulariteit mee te nemen in aanbestedingseisen van eigen bouwopgaven in de stad
  • We stimuleren bedrijven, inwoners en scholen om circulaire keuzes te maken op het gebied van voedsel, textiel en consumptiegoederen
  • We zetten samen met de stad circulaire projecten op en stimuleren initiatieven en ondernemers om gezamenlijk te versnellen

Het actieprogramma is gestart in het voorjaar van 2023 en loopt tot en met 2025.

Waarom we dit doen

Onze grondstoffen raken op. Dit heeft negatieve gevolgen voor het klimaat, de biodiversiteit, de leefomgeving en gezondheid van mensen overal op de wereld. Dit moet anders. Geen vlees eten scheelt 66% van de impact die ons voedsel heeft op het klimaat. Een spijkerbroek minder scheelt 8000 liter water en het gebruik van een tweedehands telefoon scheelt 85% van de impact omdat er een telefoon minder geproduceerd hoeft te worden. Er is verandering nodig. Systeemverandering in Haarlem, in Nederland maar ook binnen Europa. We zetten ons voor 100% in, maar om een circulaire stad te worden hebben we bedrijven, inwoners, scholen en de Rijksoverheid nodig. 

Contact

Christiana van Lammeren, beleidsadviseur
14 023
cvanlammeren@haarlem.nl