Afwijken omgevingsplan

Algemeen

In het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) staat wat u waar mag bouwen. U kunt alleen (ver)bouwen of een gebouw voor een ander doel gebruiken als dit volgens het omgevingsplan mag. Wijken uw plannen af, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt deze aan bij het Omgevingsloket.

Wat u moet weten

Het aanvragen van een afwijking van het omgevingsplan kan ingewikkeld zijn. Hoeveel uw plan afwijkt van het omgevingsplan bepaalt hoe zwaar de procedure is en welke informatie u moet aanleveren. Een onafhankelijk ruimtelijk of bouwkundig adviesbureau kan u helpen met de aanvraag.

Kosten

  • Het aanvragen van een omgevingsvergunning om af te wijken van het Omgevingsplan kost geld. Per aanvraag kunnen de kosten verschillen. Dit is afhankelijk van welke activiteiten u bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning doet
  • Meer informatie over tarieven voor deze vergunning leest u in de legesverordening, artikel 2.6, 2.7, 2.8, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 en 2.18, paragrafen 2.12 en 2.14