Andere achternaam gebruiken

Algemeen

U meldt online dat u de achternaam van uw partner wilt gaan gebruiken. Of dat u juist weer de naam gebruikt die u bij uw geboorte hebt gekregen, bijvoorbeeld na een scheiding. Na uw melding schrijft de overheid u voortaan aan met de gekozen achternaam.

Wat u moet weten

  • Op officiële documenten zoals een paspoort of rijbewijs staat altijd uw officiële naam. Ook als u hebt geregeld dat u een andere naam gebruikt. Uw officiële naam is de naam die u bij uw geboorte kreeg
  • Wij geven uw keuze door aan overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst en pensioenfondsen. Andere instanties brengt u zelf op de hoogte, zoals uw bank
  • Uw achternaam verandert niet automatisch als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Als u niets regelt, blijven overheidsinstanties u aanschrijven met uw officiële achternaam
  • U kunt de achternaam van uw ex-partner blijven gebruiken zolang u niet met iemand anders trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat

Mogelijke namen

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  • Eigen achternaam
  • Achternaam van uw partner in plaats van uw eigen achternaam
  • Eerst uw eigen achternaam, daarna de achternaam van uw partner
  • Eerst de achternaam van uw partner, daarna uw eigen achternaam

Achternaam of voornaam wijzigen