Asielzoekerscentra in Haarlem

Bijgewerkt tot en met 19 juli 2024
Status: Voorbereiding

In Haarlem verblijven 450 asielzoekers in de noodopvang. Deze locaties zijn niet geschikt om lang in te verblijven, ze bieden weinig privacy. We werken aan het realiseren van 2 asielzoekerscentra zodat asielzoekers kunnen doorstromen.

De opvanglocatie vluchtelingen uit Oekraïne aan de Meesterlottelaan
De opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne aan de Meesterlottelaan. Foto door Jurriaan Hoefsmit

Wat u moet weten

 • Op 1 februari 2024 is de spreidingswet ingegaan. Het doel van deze wet is voldoende opvangplekken en een betere verdeling van asielopvang over provincies en gemeenten
 • In het huidige regioplan van de gemeenten in Kennemerland, met uitzondering van Zandvoort, werd uitgegaan van in totaal 2.043 opvangplekken
 • Met de komst van de spreidingswet gaat het nu om 3.347 opvangplekken voor Kennemerland. Er wordt gewerkt aan een aanpassing van het huidige plan. Het aandeel van Haarlem is 963 opvangplekken
 • De gemeenten in de regio Kennemerland bespreken gezamenlijk hoe zij de opvang regelen. De uitkomst hiervan wordt aangeboden en besproken met de provincie Noord-Holland
 • In Haarlem hebben we 2 locaties gekozen die we geschikt vinden voor de opvang van asielzoekers: het pand aan de Zijlweg 245 en het kantorencomplex aan de Meesterlottelaan 301-Dreef 48. Op deze 2 locaties kunnen 620 asielzoekers opgevangen worden
 • De locaties zijn gekozen aan de hand van een afwegingskader. Hiermee beoordelen we of locaties geschikt zijn, bijvoorbeeld als het gaat om de grootte en de ligging ten opzichte van voorzieningen (sport, onderwijs, zorg)
 • Belangrijk hierbij is de spreiding over de stad en opvang in sterke wijken
 • In april 2023 ging de gemeenteraad akkoord met de 2 locaties
 • In mei 2024 bereikten het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) en de eigenaar van het kantorengebouw aan de Meesterlottelaan en de Dreef overeenstemming over de aankoop van het pand
 • Het COA beheert de locaties en zorgt voor de opvang en begeleiding van de asielzoekers. Er is 24 uur per dag 7 dagen per week toezicht

Mogelijke azc-locatie Zijlweg 245

Het gebouw aan de Zijlweg 245 is vrijstaand en ligt naast de westelijke randweg. Het gebouw heeft voldoende ruimte voor ongeveer 310 opvangplekken en voorzieningen als gezondheidszorg en recreatie. Ook ligt het gebouw gunstig ten opzichte van voorzieningen in de omgeving, zoals voor sport en onderwijs. 

Het pand is in particuliere handen. De kamers in het pand worden verhuurd aan voornamelijk arbeidsmigranten en studenten. Er is ook leegstand door achterstallig onderhoud. Het COA en de eigenaar van de Zijlweg 245 zijn nog met elkaar in gesprek over de aankoop. Het is nog niet bekend wanneer er meer duidelijkheid komt over de uitkomst. 

Besluit het COA op deze locatie daadwerkelijk een asielzoekerscentrum te vestigen, dan wordt er in overleg met de verhuurder een passende oplossing gezocht voor de huurders en volgt een grondige verbouwing van het pand. De huurders kunnen zich melden bij de stichting !Woon voor informatie en advies over hun rechten in deze situatie. 

Azc Meesterlottelaan 301-Dreef 48

In mei 2024 bereikten het COA en de eigenaar van het kantorengebouw aan de Meesterlottelaan en de Dreef overeenstemming over de aankoop van een nieuwe Haarlemse locatie voor een asielzoekerscentrum (azc). Op deze locatie kunnen straks ongeveer 310 asielzoekers wonen. Het gaat om permanente opvang. 

Gemeente Haarlem biedt al ruime tijd noodopvang aan het COA voor asielzoekers. Op 3 cruiseschepen aan het Spaarne, het Van der Valk hotel en in de Beijneshal zijn in totaal ongeveer 600 asielzoekers ondergebracht. De noodopvang is bedoeld als tijdelijke opvangplek. Een deel van deze asielzoekers kan straks naar het nieuwe azc.

Op dit moment wonen er Oekraïense vluchtelingen aan de Meesterlottelaan 301. De Oekraïense vluchtelingen die daar nu zitten, verhuizen voor eind 2024 naar een nieuwe plek in Haarlem. Daar kunnen dan ongeveer 125 personen worden opgevangen. Het COA verwacht dat deze plek in de lente van 2025 klaar is om de 1e bewoners te ontvangen.

Het andere deel van het gebouw wordt nog gebruikt voor bedrijfsactiviteiten. De huurcontracten worden op korte termijn beëindigd. Daarna vindt er een verbouwing plaats om dit pand geschikt te maken voor de opvang van ongeveer 175 asielzoekers. Het COA verwacht dat deze plek in de zomer van 2025 klaar is om de 1e bewoners te ontvangen.

Het COA gaat een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen voor de aanpassing van het bestemmingsplan: van kantoorgebruik naar een bestemming waar asielopvang mogelijk is. Als de omgevingsvergunning wordt afgegeven hebben bewoners de mogelijkheid om in bezwaar en beroep te gaan. Informatie over het moment van aanvragen en afgeven van de vergunning kunt u ontvangen via Berichten over uw Buurt. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website van de overheid.

Begeleiding van asielzoekers en beveiliging in het azc

Het COA is eigenaar van het pand aan de Meesterlottelaan 301 en de Dreef 48. Zij beheert en zorgt voor de opvang en begeleiding van asielzoekers. Binnenkort zal er een klankbordgroep starten die bestaat uit omwonenden, de gemeente, het COA en de wijkagent. 

Er is op een azc 24 uur per dag en 7 dagen per week toezicht van beveiligers. Het COA en de gemeente vinden het belangrijk dat de opvang goed en veilig verloopt. Voor de mensen in de buurt en voor de asielzoekers.

Waarom we dit doen

Nederland heeft op dit moment te weinig plekken om asielzoekers op te vangen. Dit veroorzaakt een opstopping in onder andere het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daarom hebben we samen met 7 andere gemeentes in de regio een plan gemaakt om opvangplekken te realiseren. Het bestuur vindt het haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om de komst van asielzoekerscentra in Haarlem te blijven ondersteunen. 

Aan de hand van de Leefbarometer is in 2023 gekeken of de Meesterlottelaan 301 en de Dreef 48 een geschikte locatie zou zijn voor een azc. Met de leefbaarheid van een wijk wordt bedoeld hoe en of de omgeving aansluit bij de eisen en wensen van de bewoners. Het gaat dan onder andere om de (fysieke) omgeving met voldoende groen, voorzieningen zoals onderwijs, sociale samenhang, overlast en veiligheid. Hier voldoet de wijk aan waar het pand van de Meesterlottelaan 301 en de Dreef 48 staat.

Meedenken en meedoen

De keuze voor de locaties ligt bij de gemeente. Op het moment dat het COA een locatie gaat verbouwen en inrichten worden omwonenden uitgenodigd om hierin mee te denken. Denk aan de inrichting van de buitenruimte en het organiseren van activiteiten met de buurt.

Voor de locatie Meesterlottelaan – Dreef is een klankbordgroep opgericht. Daarin zitten omwonenden, de wijkagent, vertegenwoordigers van de gemeente en het COA. Deze groep volgt de ontwikkelingen bij het azc en adviseert met kennis uit de buurt.

Contact

Joost Bolwidt, procesmanager
023 511 55 00
azcinhaarlem@haarlem.nl

Hebt u vragen over een ontvangen brief of hebt u een brief niet ontvangen? Dan kunt u mailen naar azcinhaarlem@haarlem.nl 

Met wie we samenwerken

 • Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen, Zandvoort 

 • Provincie Noord-Holland 

 • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)