Asielzoekerscentra in Haarlem

Bijgewerkt tot en met 29 januari 2024
Status: Voorbereiding

Er is in Nederland te weinig opvang voor de asielzoekers die ons land aan doen. In Haarlem hebben we de afgelopen maanden gezocht naar blijvende locaties met plek voor 620 asielzoekers.

De opvanglocatie vluchtelingen uit Oekraïne aan de Meesterlottelaan
De opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne aan de Meesterlottelaan. Foto door Jurriaan Hoefsmit

Wat u moet weten

 • Op 2 locaties is opvang mogelijk of kan opvang mogelijk gemaakt worden: het pand aan de Zijlweg 245 en het kantorencomplex met toegangen aan de Meesterlottelaan 301 en de Dreef 48
 • De locaties zijn gekozen aan de hand van een afwegingskader. Hiermee beoordelen we in hoeverre locaties geschikt zijn, bijvoorbeeld op basis van de grootte en de ligging ten opzicht van voorzieningen (sport, onderwijs, zorg). 
 • Belangrijk hierbij is de spreiding over de stad en opvang in sterke wijken, af te meten aan de Leefbarometer (zie onder).
 • Het plan voor deze locaties is naar de provincie Noord-Holland en de gemeenteraad gestuurd
 • De provincie coördineert de spreiding van asielzoekerscentra over de hele provincie Noord-Holland
 • De gemeenteraad is akkoord met de mogelijke locaties
 • Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) voerde hierop een haalbaarheidsonderzoek uit, werkt nu een businesscase uit en onderhandelt met de pandeigenaren over huur of koop van een locatie. Als dat klaar is start een eventuele verbouwing of de bouw. 
 • 8 van de 9 samenwerkende gemeenten in de regio Kennemerland hebben mogelijke locaties doorgegeven aan het COA. Deze 8 gemeenten in de regio Kennemerland werken hierin samen
 • Het COA beheert een locatie en zorgt voor de opvang en begeleiding van de asielzoekers. Er is 24 uur per dag 7 dagen per week toezicht. 

Mogelijke azc-locatie Zijlweg 245

Het gebouw aan de Zijlweg 245 is vrijstaand en ligt naast de westelijke randweg. De wijk heeft de classificatie ‘uitstekend’ in de Leefbaarometer. Het gebouw heeft voldoende ruimte voor ongeveer 310 opvangplekken en voorzieningen als gezondheidszorg en recreatie. Ook ligt het gebouw gunstig ten opzichte van voorzieningen in de omgeving, zoals voor sport en onderwijs. 

Het pand is in particuliere handen. De kamers in het pand worden verhuurd aan voornamelijk arbeidsmigranten en studenten. Er is ook leegstand door achterstallig onderhoud. Het COA en de eigenaar van de Zijlweg 245 zijn nog met elkaar in gesprek. Het is nog niet bekend wanneer er meer duidelijkheid komt over de uitkomst. 

Besluit het COA op deze locatie daadwerkelijk een asielzoekerscentrum te vestigen, dan wordt er in overleg met de verhuurder een passende oplossing gezocht voor de huurders en volgt een grondige verbouwing van het pand. De huurders kunnen zich melden bij de stichting !Woon voor informatie en advies over hun rechten in deze situatie. 

Naar verwachting is binnen een half jaar tot een jaar duidelijk of het COA daadwerkelijk op deze locatie een asielzoekerscentrum gaat vestigen.  

Mogelijke azc-locatie Meesterlottelaan 301/Dreef 48

Het kantorencomplex Meesterlottelaan/Dreef ligt aan de rand van stadsbos de Haarlemmerhout in de Koninginnebuurt in Haarlem-Zuid. Een ‘uitstekende’ wijk volgens de Leefbaarometer. Het complex heeft voldoende ruimte om ongeveer 310 asielzoekers te huisvesten en om noodzakelijke voorzieningen onder te brengen, zoals onderwijs, gezondheidszorg, sport en recreatie.

Het kantorencomplex heeft 2 ingangen, 1 bij het pand aan de Meesterlottelaan 301 en 1 bij het pand aan de Dreef 48. Het pand aan de Meesterlottelaan 301 doet nu dienst als gemeentelijke opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente huurt dit deel voor 2 jaar, de huurperiode loopt tot september 2024. De verwachting is dat het kantorencomplex pas hierna beschikbaar is om te ontwikkelen tot een asielzoekerscentrum. Mocht de opvang van Oekraïense vluchtelingen dan nog nodig zijn, dan zoeken we voor hen een passend alternatief.

Waarom we dit doen

Nederland heeft op dit moment te weinig plekken om asielzoekers op te vangen. Dit veroorzaakt een opstopping in bijvoorbeeld het aanmeldcentrum in Ter Apel. Als gevolg daarvan moesten mensen vorig jaar buiten slapen. Dit probleem gaat niet weg door af te wachten. Daarom hebben we samen met zeven andere gemeenten in de regio een plan gemaakt. 

Alle gemeenten in Nederland krijgen mogelijk een wettelijke verplichting om asielzoekers blijvend op te vangen. Dit staat in het wetvoorstel ‘Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’, ook bekend als de spreidingswet. De val van het kabinet maakt de komst van de spreidingswet extra onzeker. We zien echter dat locaties om asielzoekers op te vangen nodig zijn. Het bestuur vindt het haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om de komst van asielzoekerscentra in Haarlem te blijven ondersteunen. 

Meedenken en meedoen

De keuze voor de locaties ligt bij de gemeente. Op het moment dat het COA een locatie gaat verbouwen en inrichten worden omwonenden uitgenodigd om hierin mee te denken. Denk aan de inrichting van de buitenruimte en het organiseren van activiteiten met de buurt.

Planning

Onder voorbehoud

Januari 2023

Voltooid
Voltooid

inventarisatie mogelijke locaties

Februari 2023

Voltooid
Voltooid

beoordelen of locaties (groslijst) geschikt zijn of geschikt gemaakt kunnen worden

Maart 2023

Voltooid
Voltooid

opstellen plan met mogelijke locaties (voorkeurslijst) en afstemmen met gemeenten in de regio

9 maart 2023

Voltooid
Voltooid

bespreking afwegingskader en groslijst mogelijke locaties in de Commissie Ontwikkeling

28 maart 2023

Voltooid
Voltooid

besluit college over concept regionaal plan

Voltooid
Voltooid

collegevoorstel aan de raad over mogelijke locaties

6 april 2023

Voltooid
Voltooid

bespreking in Commissie Ontwikkeling van concept regionaal plan en locatievoorstel

20 april 2023

Voltooid
Voltooid

gemeenteraad geeft zienswijze op regionaal plan en besluit over mogelijke locaties in Haarlem

Juli 2023

Voltooid
Voltooid

definitief regionaal plan met voorkeurslocaties die het COA toets op haalbaarheid

Contact

Sandra Buisman, procesmanager
023 511 55 00
azcinhaarlem@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

 • Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen, Zandvoort 

 • Provincie Noord-Holland 

 • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Nieuws

Nieuws