Asielzoekerscentra in Haarlem

Bijgewerkt tot en met 20 maart 2023
Status: Voorbereiding

Er is in Nederland te weinig opvang voor de asielzoekers die ons land aan doen. In Haarlem zoeken we vaste opvanglocaties voor 620 asielzoekers.

Vluchtelingenopvang op schepen aan de Conradkade
Vluchtelingenopvang op schepen aan de Conradkade. Foto door Jurriaan Hoefsmit

Wat u moet weten

  • We zoeken naar vaste locaties om 620 asielzoekers in Haarlem op te vangen

  • We werken met een afwegingskader. Hiermee beoordelen we of locaties geschikt zijn of wat er moet gebeuren om ze geschikt te maken voor vaste asielopvang

  • Het plan voor deze locaties wordt vóór 1 april 2023 gestuurd naar de provincie Noord-Holland en de gemeenteraad

  • De gemeenteraad neemt daarna een besluit over de locaties van de asielzoekerscentra

  • Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) huurt of koopt de locaties en zorgt voor de opvang en begeleiding van de asielzoekers

Waarom we dit doen

Er is in Nederland te weinig opvang voor de asielzoekers die ons land aan doen. Het Rijk bereidt een wetsvoorstel voor dat alle gemeenten verplicht om mee te werken aan de permanente opvang van asielzoekers: de ‘Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’, ook bekend als de spreidingswet.  

Alle gemeenten in Nederland krijgen met deze wet een taakstelling voor de permanente opvang van asielzoekers. Dat aantal is gekoppeld aan het aantal inwoners van de gemeente.  

De provincie coördineert de spreiding over de hele provincie Noord-Holland. En de provincie kan speler zijn bij bepaalde locaties die worden aangedragen. Daarnaast is de provincie in de spreidingswet ook aangewezen als formeel toezichthouder op het proces. 

Meedenken en meedoen

De keuze voor de locatie(s) ligt bij de gemeente. Op het moment dat het COA een locatie gaat inrichten worden direct omwonenden uitgenodigd om hierin mee te denken. Denk aan de inrichting van de buitenruimten en het contact met de buurt.

Planning

Onder voorbehoud

Januari 2023

Voltooid
Voltooid

inventarisatie mogelijke locaties

Februari 2023

Voltooid
Voltooid

beoordelen of locaties (groslijst) geschikt zijn of geschikt gemaakt kunnen worden

Maart 2023

Actief
Actief

opstellen plan met mogelijke locaties (voorkeurslijst) en afstemmen met gemeenten in de regio

9 maart 2023

Voltooid
Voltooid

bespreking afwegingskader en groslijst mogelijke locaties in de Commissie Ontwikkeling

28 maart 2023

Todo
Todo

besluit college over concept regionaal plan

Todo
Todo

collegevoorstel aan de raad over mogelijke locaties

6 april 2023

Todo
Todo

bespreking in Commissie Ontwikkeling van concept regionaal plan en locatievoorstel

20 april 2023

Todo
Todo

gemeenteraad geeft zienswijze op regionaal plan en besluit over mogelijke locaties in Haarlem

Begin mei 2023

Todo
Todo

definitief regionaal plan met locaties 

Contact

Sandra Buisman, procesmanager
023 511 44 43
azcinhaarlem@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

  • Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen, Zandvoort 

  • Provincie Noord-Holland 

  • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Nieuws

Nieuws