Bedrijf starten vanuit uitkering

Algemeen

Als u een WW- of bijstandsuitkering ontvangt en een bedrijf start, stopt uw uitkering. Daarvoor in de plaats kunt u bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Wij vullen het inkomen van uw gezin dan weer aan tot bijstandsniveau. Ook een lening voor startkapitaal is mogelijk. Voor het aanvragen hiervan hebt u een ondernemingsplan nodig. Bel ons voor een afspraak.

Meenemen

  • Identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)
  • Ondernemingsplan. Hiermee beoordelen we of uw bedrijf levensvatbaar is. Dit betekent dat we verwachten dat u op termijn genoeg winst maakt om in uw eigen onderhoud te voorzien, dat u kunt investeren en aflossingen kunt betalen. Bekijk voorbeelden en tips voor een ondernemingsplan (qredits.nl)
  • Uw huurovereenkomst of hypotheekakte
  • Hoogte van het inkomen van u en uw partner

Wat u moet weten

  • We controleren of u de vergunningen en diploma's hebt die nodig zijn voor uw bedrijf
  • Om de uitkering aan te kunnen vragen, moet u wonen in Haarlem, Zandvoort, Beverwijk, Heemskerk of Velsen. Het maakt niet uit in welke plaats uw bedrijf gevestigd is
  • Bij uw aanvraag schatten we hoeveel uitkering u nodig hebt. Blijkt u na afloop van het boekjaar meer verdiend te hebben dan verwacht, dan betaalt u terug wat u teveel hebt ontvangen. Hebt u minder verdiend dan verwacht, dan ontvangt u een nabetaling
  • Elke 6 maanden kijken we of u nog steeds een uitkering nodig hebt. U kunt deze uitkering in totaal maximaal 3 jaar krijgen

Lening voor startkapitaal

Bij de start van uw bedrijf moet u misschien investeren in machines, voorraad of apparatuur. Hiervoor kunt u een lening aanvragen. Dit doet u bij de onafhankelijke kredietverstrekker Qredits. Wijst Qredits uw aanvraag af of hebt u meer geld nodig, vraag dan een lening bij ons aan. U leent maximaal € 45.483 tegen een rente van 8%.