Beschermde woonvorm voor dakloze mensen

Bijgewerkt tot en met 12 oktober 2022
Status: Ontwerp

Aan de Nieuweweg 2 in Haarlem komt een Domus Plus. Dit is een beschermde woonvorm voor 24 dakloze mensen.

Domus Plus locatie, foto van een grasveld

Wat u moet weten

 • In Domus Plus wonen mensen met een verslaving, psychosociale of psychiatrische problematiek en vaak ook een verstandelijke beperking
 • In een Domus Plus krijgen de bewoners zorg en begeleiding, 24 uur per dag, 7 dagen per week
 • In Domus Plus gelden huisregels, zoals bijvoorbeeld een avondklok en verplichte deelname aan dagbesteding

Waarom we dit doen

Voor mensen die te maken hebben met een opstapeling van problemen en een licht verstandelijke beperking is nu vaak geen geschikte opvang en zorg in de regio van Haarlem. De gemeente wil voor deze groep mensen een speciale opvangvoorziening bouwen, waar zij hun leven lang kunnen blijven wonen. Dit voorkomt dat deze mensen nog meer problemen krijgen of veroorzaken.

Wat we gaan doen

Naast de nieuw te bouwen woonvoorziening is er op het terrein ruimte voor:

 • Een plek voor dagbesteding voor de 24 cliënten van de woonvoorziening
 • Een functie voor de bestaande boerderij/bedrijfswoning, bijvoorbeeld een woning met tuin
 • Een recreatieplek
 • Een klein gebouw voor bijvoorbeeld een plantenkas, dierenverblijf of theehuis
 • Bomen, planten, dieren en water (natuur)
 • Een agrarische functie, op voorwaarde dat iemand de kavel zelfstandig uitbaat

De nieuwbouw moet goed in de bestaande landelijke omgeving passen en komt op minimaal 100 meter afstand van bestaande woningen en bedrijven. Het gebouw en de omringende buitenruimte moeten een uitstraling hebben die past bij de groene en rustige omgeving.

Overleg met de buurt

Om te blijven praten over de voortgang, risico's en bezwaren van het project heeft de gemeente een wijkprojectgroep ingesteld. In de wijkprojectgroep zitten 5-7 personen uit de wijkraad, de ondernemersvereniging, de beheergroep Reinaldapark en actieve bewoners of betrokkenen.

De wijkprojectgroep en de gemeente zullen in 2022 samen het volgende doen:

 • Een voorstel maken voor de inrichting van het terrein aan de Nieuweweg 2 met Domus Plus
 • Het veiligheids en beheerplan voor de omgeving uitwerken
 • De omgeving informeren over de voortgang van de plannen

Veiligheids- en beheerplan

Er wordt een veiligheids- en beheerplan opgesteld. Dat gaat over de veiligheid van de omwonenden van de Nieuweweg 2, de ondernemers in de omgeving en bezoekers van het Reinaldapark. Daarin staan afspraken tussen betrokken partijen (gemeente, politie, experts op het gebied van veiligheid, wijkraad, omwonenden en andere belanghebbenden) om mogelijke overlast door bewoners van Domus Plus te voorkomen en beperken.

Wijziging bestemmingsplan

Het terrein van Domus Plus heeft nu nog de bestemming ‘agrarisch’ en moet worden gewijzigd in ‘maatschappelijk’. Als het bestemmingsplan is aangepast, wordt een ontwerp gemaakt voor de nieuwbouw.

Planning

Tijdlijn

3e kwartaal 2022

Todo
Todo

Opstellen ontwerp bestemmingsplan

4e kwartaal 2022

Todo
Todo

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

1e kwartaal 2023

Todo
Todo

Gemeenteraad stelt bestemmingsplan vast

3e kwartaal 2023

Todo
Todo

Bouw- en inrichtingsplan

2023

Todo
Todo

Beroep en bezwaarprocedure

Contact

Wendy Dieben, procesmanager
14 023
opvang@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

 • Wijkprojectgroep
 • Omwonenden van de Nieuweweg 2
 • Inwoners en ondernemers uit Parkwijk en Zuiderpolder
 • Stakeholders en belangengroepen