Beschut en beschermd wonen

Algemeen

Kunt u door geestelijke problemen niet zelfstandig thuis wonen? Of voelt u zich kwetsbaar en hebt u zorg en ondersteuning nodig? Dan kan een beschermde woonomgeving met dag-en-nachthulp een oplossing zijn. U wordt daar geholpen om goed voor uzelf te zorgen. Beschut wonen kan ook. Dan woont u zelfstandig in een woonvoorziening met anderen die ook hulp krijgen. U betaalt daar uw eigen huur en woonlasten. Er zijn groepsactiviteiten en u hebt vaste momenten met de begeleiding. U kunt ons eerst bellen om de mogelijkheden te bespreken. Of u doet samen met uw begeleider de aanvraag.

Wat u moet weten

  • U kunt een cliëntondersteuner vragen om u bij uw aanvraag te helpen. Dit is iemand die niet bij de gemeente werkt maar wel alle regels kent. Bel 088 652 28 88 of mail info@onafhankelijkeondersteuners.nl
  • Ook als u woont in Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede of Haarlemmermeer kunt u beschut of beschermd wonen in Haarlem aanvragen

Kosten

  • Beschermd wonen: eigen bijdrage. De hoogte ervan hangt af van uw inkomen
  • Beschut wonen: eigen bijdrage van € 19 per maand, de huur van uw woning en de vaste lasten, zoals elektra en water

Evaluatieformulier voor begeleiders

Als de beschikking afloopt of moet worden aangepast vult u samen met uw cliënt het evaluatieformulier in.