Beschut en beschermd wonen

Algemeen

Kunt u door geestelijke problemen niet zelfstandig thuis wonen? Of voelt u zich kwetsbaar en hebt u zorg en ondersteuning nodig? Dan kan een beschermde woonomgeving met dag-en-nachthulp een oplossing zijn. U wordt daar geholpen om goed voor uzelf te zorgen. Beschut wonen kan ook. Dan woont u zelfstandig in een woonvoorziening met anderen die ook hulp krijgen. U betaalt daar uw eigen huur en woonlasten. Er zijn groepsactiviteiten en u hebt vaste momenten met de begeleiding. U kunt ons eerst bellen om de mogelijkheden te bespreken. Of u doet samen met uw begeleider de aanvraag.

Wat u moet weten

  • U kunt een cliëntondersteuner vragen om bij het gesprek te zijn. Dit is iemand die niet bij de gemeente werkt maar wel alle regels kent. Kijk voor meer informatie op onafhankelijkeondersteuners.nl (OCO). Of bel OCO op 088 652 28 88 of mail info@onafhankelijkeondersteuners.nl
  • Ook als u woont in Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede of Haarlemmermeer kunt u beschut of beschermd wonen in Haarlem aanvragen

Kosten

  • Beschermd wonen: eigen bijdrage. De hoogte ervan hangt af van uw inkomen
  • Beschut wonen: eigen bijdrage van € 20,60 per maand, de huur van uw woning en de vaste lasten, zoals elektra en water

Evaluatieformulier voor begeleiders

Als de beschikking afloopt of moet worden aangepast vult u samen met uw cliënt het evaluatieformulier in.