Betaald parkeren Sportheldenbuurt

Bijgewerkt tot en met 11 oktober 2023
Status: Uitvoering

Vanaf 11 oktober 2023 geldt in de Sportheldenbuurt geen betaald parkeren meer.

Straat met geparkeerde auto's in de Sportheldenbuurt

Wat u moet weten

  • Naar aanleiding van een uitgevoerd draagvlakonderzoek werd op 30 mei 2023 betaald parkeren ingevoerd in de Sportheldenbuurt. Hier hebben bewoners bezwaar tegen gemaakt
  • Een adviescommissie heeft naar het bezwaar gekeken en het college geadviseerd om het besluit voor betaald parkeren in te trekken, omdat het draagvlakonderzoek onvoldoende zorgvuldig is uitgevoerd
  • Het college volgt dit onderdeel van het advies op en besluit om vanaf 11 oktober 2023 het betaald parkeren op te heffen in de Sportheldenbuurt
  • Bewoners van de Sportheldenbuurt hebben een brief ontvangen over het opheffen van het betaald parkeren. Bewoners met een parkeervergunning en/of een bezoekersregeling ontvangen apart bericht

Planning

Tijdlijn

11 oktober 2023

Voltooid
Voltooid

Vergunningengebied Sportheldenbuurt ingetrokken

Contact