Betaald parkeren Sportheldenbuurt

Bijgewerkt tot en met 31 mei 2023
Status: Uitvoering

Om de parkeerdruk te verlagen wordt per 30 mei 2023 betaald parkeren ingevoerd in de Sportheldenbuurt. We plaatsen op verschillende plekken in de wijk parkeermeters. Bewoners die een vergunning mogen aanvragen ontvangen bericht.

Straat met geparkeerde auto's in de Sportheldenbuurt
Straat met geparkeerde auto's in de Sportheldenbuurt

Wat u moet weten

  • De voorbereidingen voor de invoering van betaald parkeren in de Sportheldenbuurt zijn gestart. Het besluit is genomen dat betaald parkeren in De Sportheldenbuurt op 30 mei 2023 wordt ingevoerd. Onder documenten staat een kaart van het nieuwe vergunningsgebied. Het vergunningsgebied valt onder Zone C Oost  

  • Na de invoering geldt een waarschuwingsperiode van 4 weken. Mensen die zonder vergunning, bezoekersapp of parkeerkaart parkeren krijgen dan een waarschuwing. Zo kan iedereen aan de nieuwe situatie wennen   

  • Bewoners die recht hebben op een parkeervergunning of bezoekersvergunning kunnen deze aanvragen bij de gemeente. De bezoekersvergunning is vanaf donderdag 20 april aan te vragen. Zij ontvangen hierover een brief. Op haarlem.nl/parkeerzones kunt u zien of u voor uw adres een vergunning kunt aanvragen 

  • Bewoners die hulp nodig hebben met het aanvragen van een vergunning kunnen terecht bij een van de gemeentelijke spreekuren voor de Sportheldenbuurt. Zij ontvangen een brief met informatie met de data en tijden van de spreekuren 

  • Op haarlem.nl/parkeren vindt u meer informatie over de tarieven voor een parkeervergunning en bezoekersvergunning. Ook staat daar meer informatie over bijvoorbeeld een parkeervergunning voor mantelzorgers

Gebied

Het vergunningengebied bestaat uit de volgende straten: Bep van Klaverenstraat (volledig), Henk Schijvenaarstraat (volledig), Kick Smitweg (de woningen met de even nummers en tot aan de voorgevelrooilijn van de oneven huisnummers), Thorbeckeplantsoen (volledig), Wim van Eststraat (volledig), Oudeweg 1 t/m 83G (de oneven nummers) en het Wout Wagtmanserf (volledig).

Het vergunningengebied bestaat uit de volgende straten: Bep van Klaverenstraat (volledig), Henk Schijvenaarstraat (volledig), Kick Smitweg (de woningen met de even nummers en tot aan de voorgevelrooilijn van de oneven huisnummers), Thorbeckeplantsoen (volledig), Wim van Eststraat (volledig), Oudeweg 1 t/m 83G (de oneven nummers) en het Wout Wagtmanserf (volledig).

Waarom we dit doen

Verschillende bewoners in de Sportheldenbuurt hebben last van geparkeerde auto’s van mensen die niet in de buurt wonen. We deden daarom in het voorjaar van 2021 een draagvlakonderzoek naar het invoeren van betaald parkeren in de Sportheldenbuurt. Bewoners en ondernemers van de Sportheldenbuurt konden voor of tegen de invoering van betaald parkeren stemmen, 55% stemde voor. Onder ‘Documenten’ staat meer informatie over het onderzoek.

Planning

Tijdlijn

11 april 2023

Voltooid
Voltooid

collegebesluit Toevoegen Sportheldenbuurt aan gereguleerd gebied C Oost

2 mei 2023

Todo
Todo

plaatsen parkeerautomaten 

30 mei 2023

Todo
Todo

startdatum betaald parkeren

30 mei - 27 juni 2023

Todo
Todo

wenperiode 

Contact