Bijzondere bijstand

Algemeen

Hebt u onverwacht hoge kosten die u niet kunt betalen? Bijvoorbeeld voor een advocaat, bril, nieuwe koelkast of verhuizing? Als u een laag inkomen hebt en weinig vermogen, dan kunt u een vergoeding aanvragen. Dit noemen we bijzondere bijstand. Vraagt u voor het eerst bijzondere bijstand aan, zonder hulp? Neem dan gerust contact met ons op.

Nodig bij uw aanvraag

Tijdens uw aanvraag moet u documenten van u en uw partner als bewijs uploaden. Welke bewijsstukken dit zijn, hangt af van uw situatie en waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt. Denk aan rekeningen, bankafschriften, loonstrookjes en bij medische kosten bijvoorbeeld de polis van uw zorgverzekeraar. 

Wat u moet weten

  • Bijzondere bijstand vraagt u aan vóór u de kosten maakt. Alleen voor de kosten van rechtsbijstand (uw advocaat) en medische kosten mag dit later. De kosten van rechtsbijstand mogen niet langer dan 3 maanden geleden gemaakt zijn en de factuur mag niet ouder zijn dan 8 weken. Voor medische kosten mag de factuur niet ouder zijn dan 1 jaar
  • U kunt bijzondere bijstand alleen aanvragen als de kosten noodzakelijk zijn en u deze niet op een andere manier vergoed kan krijgen, zoals via uw zorgverzekering of de belastingdienst
  • Soms krijgt u bijzondere bijstand als een lening. Dit geldt bijvoorbeeld vaak voor woninginrichting, 1e maand huurkosten en voor grote huishoudelijke apparaten
  • Uw vermogen mag niet meer zijn dan € 7.575 als u alleen woont en € 15.150 als u samenwoont of een kind hebt 
  • Hebt u de AOW-leeftijd en woont u alleen, dan mag uw vermogen niet meer zijn dan € 12.575. Woont u samen met een partner jonger dan de AOW-leeftijd of met een kind jonger dan 18 jaar, mag uw vermogen niet meer zijn dan € 20.150. Hebt u beiden de AOW-leeftijd dan mag uw vermogen niet meer zijn dan € 25.150
  • Uw vermogen is de waarde van al uw bezittingen en al uw spaargeld. Een auto met een waarde tot € 3.500 telt niet mee 
  • Hebt u een koophuis waar u zelf in woont, dan telt de waarde van uw huis niet mee
  • Ben je 18, 19 of 20 jaar? Dan zijn er andere regels en mogelijkheden. Bel 14 023 en vraag om bijzondere bijstand jongeren

Wat een laag inkomen is

Of u recht hebt op bijzondere bijstand, hangt af van uw inkomen. We gebruiken richtbedragen.  Ontvangt u net iets meer dan het richtbedrag? Vraag de bijzondere bijstand wel aan, want misschien komt u toch in aanmerking. 

Tussen 21 jaar en AOW-leeftijd

Uw situatieMaximaal netto maandinkomen
(zonder vakantiegeld)
Gehuwd/samenwonend€ 2.266
Alleenstaande€ 1.586
Alleenstaande ouder€ 1.750

AOW-leeftijd

Uw situatieMaximaal netto maandinkomen
(zonder vakantiegeld)
Gehuwd/samenwonend€ 2.387
Alleenstaande€ 1.761
Alleenstaande ouder€ 1.893