Bomen in Schalkwijk

Bijgewerkt tot en met 2 augustus 2022
Status: Idee

Een groot deel van de bomen in Schalkwijk is geplant bij de aanleg van het stadsdeel. Een deel van deze bomen vertoont steeds meer gebreken. Daarom zijn alle bomen in Schalkwijk onderzocht. Samen met bewoners en professionals is een verbeterplan opgesteld.

Schalkwijk - Meerwijk, luchtfoto door Milo Dinkelaar
Meerwijk. Foto door Milo Dinkelaar

Wat u moet weten

  • Het vervangen van de bomen gebeurt stapsgewijs om te voorkomen dat het gebied kaal wordt
  • Nu is Meerwijk aan de beurt: er worden 45 bomen vervangen en er komen 76 bomen bij
  • We vervangen vooral bomen bij Centrum Schalkwijk, de Nobelprijsbuurt, de Erasmuslaan en aan de Europaweg

  • De extra bomen komen verspreid door de wijk. Bijvoorbeeld aan de Bernadottelaan en bij de speeltuin bij de Jean Paul Sartrestraat

  • Vanaf medio augustus 2022 kunt u stemmen op 4 boomgroepen
  • Na Meerwijk volgen Molenwijk en Europawijk

Wat hieraan vooraf ging

Een groep ingelote bewoners uit de wijk, de 'Schalkwijk 100', stelde in 2017 een bewonersadvies op over de toekomst van de bomen in Schalkwijk. De gemeente heeft dit advies gebruikt bij het opstellen van een voorlopig wensbeeld en Programma van Eisen (PvE) voor het verbeteren van de kwaliteit het bomenbestand in Schalkwijk. Bewoners, wijkraden en andere belangengroepen blijven betrokken bij de uitvoering. In maart 2022 rondde de aannemer de werkzaamheden voor bomenplan Boerhaavewijk af: 118 bomen zijn vervangen en er kwamen 125 bomen bij.

Waarom we dit doen

We willen een duurzaam bomenbestand, zodat Schalkwijk een groene, gezonde en veilige wijk blijft met verschillende bomen. Een ander doel is het verhogen van de tevredenheid van de inwoners van Schalkwijk over de bomen in de wijk.

Bij de bouw van de wijk is ervoor gekozen een groot aantal snelgroeiende bomen te planten. Bij het planten van de bomen was het al de bedoeling om deze in de toekomst te vervangen door ‘blijvers’: langzamer groeiende, duurzame boomsoorten.

Overleg met de buurt

In april 2022 is klankbordgroep Meerwijk gestart. De bewoners denken mee over welke bomen we vervangen en waar extra bomen komen. Ook denken zij mee over welke soorten er komen.

Planning

Planning

April 2022

Voltooid
Voltooid

start klankbord Meerwijk

Zomer 2022

Todo
Todo

bewoners van Meerwijk kunnen stemmen op hun favoriete bomen

Todo
Todo

we gaan in gesprek met de bewoners van de Lutulistraat en de Ernest Hemingwaystraat over het groen deze straten

Januari 2023

Todo
Todo

start uitvoering bomenplan Meerwijk

Contact

Ron Kardol, procesmanager
14 023
bomeninschalkwijk@haarlem.nl

Klankbordgroep Meerwijk
Mevrouw Van der Meulen
06 41 51 30 02