Bomen in Schalkwijk

Bijgewerkt tot en met 1 december 2022
Status: Idee

Een groot deel van de bomen in Schalkwijk is geplant bij de aanleg van het stadsdeel. Een deel van deze bomen vertoont steeds meer gebreken. Daarom zijn alle bomen in Schalkwijk onderzocht. Samen met bewoners en professionals is een verbeterplan opgesteld.

Schalkwijk - Meerwijk, luchtfoto door Milo Dinkelaar
Meerwijk. Foto door Milo Dinkelaar

Wat u moet weten

  • Het vervangen van de bomen gebeurt stapsgewijs om te voorkomen dat het gebied kaal wordt
  • Nu is Meerwijk aan de beurt: er worden 33 bomen vervangen en er komen ongeveer 100 extra bomen bij
  • We vervangen vooral bomen in de Nobelprijsbuurt, de Erasmuslaan en aan de Europaweg
  • De extra bomen komen verspreid door de wijk. Bijvoorbeeld aan de Bernadottelaan en bij de speeltuin bij de Jean Paul Sartrestraat
  • In de zomer konden bewoners stemmen op hun favoriete boomsoorten. De soorten met de meeste stemmen planten we het meest. De uitslag van de stemronde staat binnenkort op deze website.
  • Na Meerwijk volgen Molenwijk en Europawijk
  • Bewoners kunnen binnenkort meedenken over de bomen in de Molenwijk. Tot 18 december kunt u zich aanmelden voor het bewonerspanel in Molenwijk via bomeninschalkwijk@haarlem.nl

Wat hieraan vooraf ging

Een groep ingelote bewoners uit de wijk, de 'Schalkwijk 100', stelde in 2017 een bewonersadvies op over de toekomst van de bomen in Schalkwijk. De gemeente heeft dit advies gebruikt bij het opstellen van een voorlopig wensbeeld en Programma van Eisen (PvE) voor het verbeteren van de kwaliteit het bomenbestand in Schalkwijk. Bewoners, wijkraden en andere belangengroepen blijven betrokken bij de uitvoering. In 2022 rondde de aannemer de werkzaamheden in de Boerhaavewijk af: 118 bomen zijn vervangen en er kwamen 125 extra bomen bij.

Waarom we dit doen

We willen een duurzaam bomenbestand, zodat Schalkwijk een groene, gezonde en veilige wijk blijft met verschillende bomen. Een ander doel is het verhogen van de tevredenheid van de inwoners van Schalkwijk over de bomen in de wijk.

Bij de bouw van de wijk is ervoor gekozen een groot aantal snelgroeiende bomen te planten. Bij het planten van de bomen was het al de bedoeling om deze in de toekomst te vervangen door ‘blijvers’: langzamer groeiende, duurzame boomsoorten.

Bewonerspanel Molenwijk

Op 20 december 2022 start het bewonerspanel in Molenwijk. Bewoners van Molenwijk kunnen meedenken over het verbeteren van de bomen in de buurt. Bewoners zijn betrokken bij bomen die worden vervangen en waar extra bomen komen. Ook denken zij na over welke soorten er komen. Wilt u meedoen in het bewonerspanel? Meld u dan vóór 18 december 2022 aan via bomeninschalkwijk@haarlem.nl.

Planning

Planning

April 2022

Voltooid
Voltooid

start klankbord Meerwijk

Zomer 2022

Voltooid
Voltooid

bewoners van Meerwijk kunnen stemmen op hun favoriete bomen

Voltooid
Voltooid

we gaan in gesprek met de bewoners van de Lutulistraat en de Ernest Hemingwaystraat over het groen deze straten

December 2022

Todo
Todo

start start werving bewonerspanel Molenwijk

Januari 2023

Todo
Todo

start uitvoering bomenplan Meerwijk

Contact

Ron Kardol, procesmanager
14 023
bomeninschalkwijk@haarlem.nl

Klankbordgroep Meerwijk
Mevrouw Van der Meulen
06 41 51 30 02

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Schrijf u in voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar bomeninschalkwijk@haarlem.nl.