Bomen in Schalkwijk

Bijgewerkt tot en met 3 juli 2024
Status: Uitvoering

Een groot deel van de bomen in Schalkwijk is geplant bij de aanleg van het stadsdeel. Een deel van deze bomen vertoont steeds meer gebreken. Daarom zijn alle bomen in Schalkwijk onderzocht. Samen met bewoners en professionals is een verbeterplan opgesteld.

Schalkwijk - Meerwijk, luchtfoto door Milo Dinkelaar
Meerwijk. Foto door Milo Dinkelaar

Wat u moet weten

  • Het vervangen van de bomen in Schalkwijk gebeurt stapsgewijs, per wijk om te voorkomen dat het gebied kaal wordt
  • In 2022 hebben bewoners uit Meerwijk gestemd op hun favoriete boomsoorten. Dit is verwerkt in het bomenplan Meerwijk
  • Begin 2023 zijn de werkzaamheden in Meerwijk gestart. Er worden 28 bomen vervangen en er komen ongeveer 100 extra bomen bij
  • Ook in Molenwijk hebben bewoners gekozen voor hun favoriete boomsoorten. Deze keuzes zijn verwerkt in het bomenplan voor Molenwijk. De uitvoering van de werkzaamheden in Molenwijk zijn gestart in het najaar van 2023
  • Na Molenwijk volgt Europawijk

Wat hieraan vooraf ging

Een groep ingelote bewoners uit de wijk, de 'Schalkwijk 100', stelde in 2017 een bewonersadvies op over de toekomst van de bomen in Schalkwijk. De gemeente heeft dit advies gebruikt bij het opstellen van een voorlopig wensbeeld en Programma van Eisen (PvE) voor het verbeteren van de kwaliteit het bomenbestand in Schalkwijk. Bewoners, wijkraden en andere belangengroepen blijven betrokken bij de uitvoering. In 2022 rondde de aannemer de werkzaamheden in de Boerhaavewijk af: 118 bomen zijn vervangen en er kwamen 125 extra bomen bij.

Waarom we dit doen

We willen een duurzaam bomenbestand, zodat Schalkwijk een groene, gezonde en veilige wijk blijft met verschillende bomen. Een ander doel is het verhogen van de tevredenheid van de inwoners van Schalkwijk over de bomen in de wijk.

Bij de bouw van de wijk is ervoor gekozen een groot aantal snelgroeiende bomen te planten. Bij het planten van de bomen was het al de bedoeling om deze in de toekomst te vervangen door ‘blijvers’: langzamer groeiende, duurzame boomsoorten.

Meedenken en meedoen

Het bewonerspanel Molenwijk denkt mee over het verbeteren van de bomen in de buurt. Ze zijn betrokken bij bomen die worden vervangen en waar extra bomen komen.

In juli 2023 hebben de bewoners van Molenwijk gestemd op hun favoriete bomen. De uitslag van de stemming kunt u bekijken op de kaart 'Bomen in Schalkwijk'.

Planning

Planning

januari 2023

Voltooid
Voltooid

start uitvoering bomenplan Meerwijk

maart 2023

Voltooid
Voltooid

bewonerspanel van Molenwijk stemt op hun favoriete bomen

juli 2023

Voltooid
Voltooid

bewoners van Molenwijk stemmen op hun favoriete bomen

najaar 2023

Voltooid
Voltooid

start uitvoering bomenplan Molenwijk

Contact

Mathieu van Vrijberghe de Coningh, procesmanager
14 023
bomeninschalkwijk@haarlem.nl

Riet Ooms, Bewonerspanel Molenwijk  
06 54 29 56 60 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Schrijf u in voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar bomeninschalkwijk@haarlem.nl.