Bouw nieuw havenkantoor

Bijgewerkt tot en met 16 mei 2024
Status: Ontwerp

We krijgen een nieuw havenkantoor, de huidige locatie is verouderd en voldoet niet meer aan alle eisen.

Kantoor Havendienst aan de Spaarndamseweg

Wat u moet weten

  • Het huidige havenkantoor staat op de lijst om een gemeentelijk monument te worden. Daardoor is het niet mogelijk om uit te breiden. En om ook in de toekomst het werk te blijven doen heeft het havenkantoor meer ruimte nodig
  • Het nieuwe kantoor komt daarom op een andere plek: aan de Spaarndamseweg ten noorden van de Werfstraat en wordt ongeveer 8 meter hoog
  • Voor het ontwerp van het nieuwe duurzame havenkantoor werd een ontwerpwedstrijd gehouden. Een vakjury heeft gekozen voor het ontwerp van VLOT Architecten
  • Het ontwerp wordt nu uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp

Meedenken en meedoen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerp omgevingsvergunning voor het nieuwe havenkantoor vrijgegeven voor inspraak. Een omgevingsvergunning geeft toestemming om activiteiten uit te voeren in de leefomgeving. 

U kunt de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken bekijken bij 'Documenten'. Het was van vrijdag 29 maart tot en met 9 mei 2024 mogelijk om te reageren op de ontwerp omgevingsvergunning.

Planning

Planning

23 september 2021

Voltooid
Voltooid

gemeenteraad neemt besluit om nieuw havenkantoor te bouwen

13 april 2022

Voltooid
Voltooid

bekendmaking winnende architect ontwerpwedstrijd

mei 2022 – oktober 2022

Voltooid
Voltooid

winnend ontwerp wordt uitgewerkt tot definitief ontwerp

half 2022 – half 2024

Actief
Actief

aanvragen vergunningen en het definitieve ontwerp wordt uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp 

29 maart - 9 mei 2024

Voltooid
Voltooid

inspraakperiode ontwerp omgevingsvergunning

eind 2024

Todo
Todo

start bouw

zomer 2025

Todo
Todo

nieuw havenkantoor is klaar voor gebruik

Contact

Jasper Pronk, procesmanager
14 023
antwoord@haarlem.nl