Burgerberaad Parkeren

Bijgewerkt tot en met 16 juli 2024
Status: Voorbereiding

In het najaar van 2024 wordt een 2e burgerberaad georganiseerd in Haarlem. Dit burgerberaad gaat over het vinden van oplossingen en adviezen voor de parkeerdruk in de stad.

Deelnemers aan het burgerberaad in gesprek
Foto door Marisa Beretta

Wat u moet weten

 • Alle inwoners van de gemeente Haarlem van 16 jaar en ouder hebben evenveel kans om mee te doen aan het burgerberaad
 • 12.000 Haarlemmers hebben in juni 2024 een brief ontvangen om zich aan te melden
 • Begin juli 2024 zijn - via loting - 130 deelnemers gekozen uit de inwoners die zich hebben aangemeld
 • Met de loting hebben we ervoor gezorgd dat deelnemers van het burgerberaad goed verdeeld zijn op het gebied van leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en stadsdeel waar zij wonen
 • De resultaten van de wijkgesprekken en andere gesprekken met de stad zullen ook door het burgerberaad worden besproken
 • Meer informatie over wat een burgerberaad is kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid

Waarom we dit doen

Het doel van het burgerberaad is om Haarlemmers een stem te geven in een belangrijk onderwerp. Het onderwerp van dit burgerberaad is parkeren. De ruimte in Haarlem is beperkt en het aantal inwoners groeit. De komende jaren worden er duizenden woningen bijgebouwd. We willen een leefbare stad zijn waar we goed kunnen wonen, met groen, ruimte om te ontmoeten en te spelen en met ruimte om de auto te parkeren. 

We zijn op zoek naar oplossingen en adviezen die hier rekening mee houden. De vraag aan het burgerberaad is dan ook: Welke oplossingen en maatregelen dragen bij aan het verminderen van de parkeerdruk, zodat ruimte ontstaat om de stad en straat leefbaar te houden en we werken aan een veilig, toegankelijk, bereikbaar en klimaatbestendig Haarlem?

Wat we gaan doen

Het burgerberaad gaat aan de slag tijdens 5 bijeenkomsten in september en oktober 2024. We vragen deelnemers om bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn. De bijeenkomsten zijn gepland op:

 • 11 september (avond)
 • 18 september (avond)
 • 28 september (overdag)     
 • 12 oktober (overdag)                  
 • 23 oktober (avond)

De deelnemers zullen tijdens de bijeenkomsten stap voor stap meer te weten komen over parkeren en de omgevingsvisie, het mobiliteitsbeleid en de woonvisie van de gemeente. Hierdoor kunnen Haarlemmers zonder voorkennis aan dit burgerberaad deelnemen. We zijn namelijk op zoek naar de ervaringen en meningen van de inwoners van Haarlem.

Advies

Het burgerberaad werkt samen aan een advies aan het college van B & W. Als het advies aan een aantal voorwaarden voldoet, wordt het - samen met andere opbrengsten van gesprekken in de stad - gebruikt voor bijvoorbeeld een nieuwe parkeernota. Zo moet het advies volgens de wet in orde zijn. Ook moet er genoeg geld zijn om het advies uit te voeren. En het college moet geen grote problemen zien voor het uitvoeren van het advies.

Meedenken en meedoen

Het ontvangen van de uitnodigingsbrief is geen garantie voor deelname aan het burgerberaad. Van alle reacties op de 1e brief zullen wij 130 deelnemers uitkiezen via een 2e loting. We willen namelijk dat het burgerberaad een goed beeld geeft van alle Haarlemmers. 

Planning

Planning

juni 2024

Voltooid
Voltooid

uitnodigingsbrieven worden verstuurd

30 juni 2024

Voltooid
Voltooid

einde aanmeldperiode 

juli 2024

Voltooid
Voltooid

loting deelnemers

september - oktober 2024

Todo
Todo

bijeenkomsten burgerberaad

Contact

Anissa Akdimi, junior programmamanager Versterken Lokale Democratie
14 023
burgerberaad@haarlem.nl 

Met wie we samenwerken