Burgerberaad vermindering CO2-uitstoot

Bijgewerkt tot en met 12 juni 2024
Status: Opgeleverd

Ruim 100 inwoners hebben tijdens 5 bijeenkomsten advies gegeven over de vermindering van CO2-uitstoot in Haarlem voor 2030.

Leden van het burgerberaad zijn met elkaar in gesprek
Foto door Marisa Beretta

Wat u moet weten

  • Er zijn 5 bijeenkomsten geweest waar inwoners samen tot adviezen voor vermindering van CO2-uitstoot in Haarlem zijn gekomen
  • U kunt de adviezen van het burgerberaad bekijken bij 'Documenten'
  • Bewoners die meedoen aan het burgerberaad zijn gekozen door middel van loting
  • We hebben met de loting ervoor gezorgd dat het burgerberaad zoveel mogelijk lijkt op de Haarlemse samenleving

Waarom we dit doen

Het doel van het burgerberaad is om Haarlemmers een stem te geven in een belangrijk onderwerp. De centrale vraag bij dit burgerberaad was: Hoe kan de gemeente inwoners helpen om CO2-uitstoot te verminderen? Het gaat dan onder andere over wat mensen nodig hebben om energie te besparen, energie op te wekken en voor schoner vervoer te kiezen. 

De bijeenkomsten hebben geleid tot adviezen vanuit het burgerberaad. Daarmee kunnen we nu aan de slag om de CO2-uitstoot verder te verminderen.

Wat we gaan doen

Op 27 januari 2024 gaf het burgerberaad 25 adviezen over het verminderen van de CO2-uitstoot in onze stad. Het college heeft 23 van de adviezen uitgewerkt tot duidelijke voorstellen. De voorstellen zijn op 28 maart 2024 besproken in de gemeenteraad. De voorstellen kunt u bekijken bij 'Documenten'. 

Het afgelopen burgerberaad was de 1e keer dat inwoners op deze manier mee konden denken over onze besluitvorming. We hebben een rapport gemaakt over wat er goed en minder goed ging. Dit rapport kunt u ook bekijken bij 'Documenten'.

Planning

Planning

oktober 2023

Voltooid
Voltooid

brieven worden verstuurd

Voltooid
Voltooid

loting deelnemers

november 2023 - januari 2024

Voltooid
Voltooid

bijeenkomsten burgerberaad

27 januari 2024

Voltooid
Voltooid

laatste bijeenkomst en adviezen burgerberaad aan gemeentebestuur 

februari en maart 2024

Voltooid
Voltooid

voorbereiden voorstel vermindering CO2-uitstoot op basis van adviezen burgerberaad

28 maart 2024

Voltooid
Voltooid

gemeenteraad bespreekt voorstel vermindering CO2-uitstoot

2e kwartaal 2024

Voltooid
Voltooid

start uitvoering vermindering CO2-uitstoot op basis van adviezen burgerberaad

Contact

Laura Hornick, programmamanager Versterken Lokale Democratie
06 42 63 60 30
burgerberaad@haarlem.nl 

Met wie we samenwerken