Coalitieprogramma

Algemeen

In het coalitie- of uitvoeringsprogramma staan de doelen en plannen van de gemeente voor 2022 tot en met 2026. De gemeenteraad heeft de doelen gesteld en het college van burgemeester en wethouders heeft de plannen verder uitgewerkt. Het coalitieprogramma staat op de bestuurswebsite van de gemeente Haarlem.