Contact over hulp en zorg

Algemeen

Hebt u hulp nodig? Of hebt u een dierbare die hulp nodig heeft? U kunt terecht bij het Sociaal Wijkteam. Het wijkteam kent uw buurt goed en kan u advies geven over welke stap u moet zetten.

Wat u moet weten

  • Een medewerker van het wijkteam bespreekt met u uw situatie en welke hulp u kunt krijgen. U hoeft dit gesprek niet alleen te voeren. Dat kan samen met een naaste of hulpverlener
  • U kunt hulp krijgen uit de wijk, vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning of via andere zorgwetten.

  • Het wijkteam brengt u eventueel in contact met een medewerker van de gemeente, met een vrijwilliger of andere hulp buiten de gemeente om

Wat er nog meer mogelijk is

  • U kunt een cliëntondersteuner vragen om bij het gesprek te zijn. Dit is iemand die niet bij de gemeente werkt maar wel alle regels kent. Bel 088 652 28 88 of mail info@onafhankelijkeondersteuners.nl
  • Wilt u toch met de gemeente in contact komen. Bel 023 511 43 68 om uw situatie te bespreken. Of geef via het terugbelformulier alvast door wat uw probleem is