Contact over hulp en zorg

Algemeen

Hebt u hulp nodig? Of hebt u een dierbare die hulp nodig heeft? U kunt hiervoor terecht bij Buurts. Buurts biedt ondersteuning aan alle Haarlemmers. Dat doen zij in de wijk, laagdrempelig en zonder indicatie.

Wat u moet weten

  • Een medewerker van het wijkteam bespreekt met u uw situatie en welke hulp u kunt krijgen. U hoeft dit gesprek niet alleen te voeren. Dat kan samen met een naaste of hulpverlener
  • U kunt hulp krijgen uit de wijk, vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning of via andere zorgwetten.
  • Het wijkteam brengt u eventueel in contact met een medewerker van de gemeente, met een vrijwilliger of andere hulp buiten de gemeente om

Wat er nog meer mogelijk is

  • U kunt een cliëntondersteuner vragen om bij het gesprek te zijn. Dit is iemand die niet bij de gemeente werkt maar wel alle regels kent. Kijk voor meer informatie op onafhankelijkeondersteuners.nl (OCO). Of bel OCO op 088 652 28 88 of mail info@onafhankelijkeondersteuners.nl
  • Bent u ontevreden over het werk van het wijkteam, neem dan contact op met Buurts om samen een oplossing te vinden 
  • Wilt u toch met de gemeente in contact komen. Bel 023 511 43 68 om uw situatie te bespreken. Of geef via het terugbelformulier alvast door wat uw probleem is