Discriminatie in Haarlem? Meld het!

Portret van 2 medewerkers van Discriminatie.nl Kennemerland

In Haarlem mag u zijn wie u bent en vieren van wie u houdt. Maar ook in onze stad is discriminatie een probleem. Wist u dat slechts 3 % van de mensen die gediscrimineerd worden, dit meldt? Nabil El Mesbahi en Marjolein van Haaften van Discriminatie.nl Kennemerland leggen uit waarom het belangrijk is om dit te doen.

Discriminatie.nl Kennemerland zet zich op allerlei manieren in voor de strijd tegen discriminatie. Van workshops geven tot luisteren naar klachten en er iets aan doen. U kunt altijd bij hen terecht: "Het is belangrijk dat mensen hun verhaal kwijt kunnen. Wij bieden graag een luisterend oor en als dat nodig is, helpen we hen graag verder. Zo geven wij advies, verwijzen door en kijken samen met de melder naar de juiste vervolgstappen”, zegt klachtbehandelaar El Mesbahi. 

Discriminatie heeft vele gezichten

"Vaak denken mensen dat discriminatie hen niet raakt, totdat je er dieper op ingaat. Uitsluiting en pesten komen vaker voor dan mensen denken", zegt Van Haaften, onderzoeker bij Discriminatie.nl Kennemerland. Volgens haar heeft discriminatie vele gezichten, zoals: schelden, geweld, buitensluiten of pesten. Dit kan bijvoorbeeld gaan over iemands afkomst, beperking, geloofsovertuiging, chronische ziekte of seksuele geaardheid. 

Bewustwording

Het is belangrijk om mensen bewust te maken van discriminatie, vindt Discriminatie.nl Kennemerland. "Iedereen heeft wel vooroordelen en die kunnen leiden tot discriminatie. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om mensen te leren zich in te leven in anderen en te begrijpen dat iemand meer is dan alleen zijn kleur of geloof", vertelt Van Haaften.

Als onderzoeker merkt ze dat de bewustwording in de afgelopen jaren flink is toegenomen, vooral bij organisaties die met jongeren werken en overheidsorganisaties. Tegelijkertijd ziet Discriminatie.nl Kennemerland ook een toename van verharding in de maatschappij. 

Klachtbehandelaar El Mesbahi: "We hopen dat deze verharding juist leidt tot gesprekken. Als er hevige discussies ontstaan op sociale media, is dat prima. Het bespreken van deze onderwerpen draagt alleen maar bij aan meer bewustwording, zolang het maar met respect gebeurt."

Altijd melden 

Naar schatting meldt slechts 3 % van alle slachtoffers van discriminatie het bij Discriminatie.nl. Daar zijn verschillende redenen voor, zegt Van Haaften: "Vaak willen mensen niet gezien worden als slachtoffer. Of ze weten niet wat het oplevert of twijfelen aan onze betrouwbaarheid. Maar wij zijn echt onafhankelijk en delen niets wat de klachtmelder niet wil. Bij ons kunnen mensen zich veilig voelen."

Het is  belangrijk om discriminatie altijd te melden, benadrukt ze: "Als je niets meldt, gebeurt er ook niets. Door meldingen krijgen we een beter beeld van wat er speelt in onze stad. Als er niets wordt gemeld, denken organisaties en bestuurders misschien dat er geen probleem is. Melden kan altijd anoniem", zegt Nabil.

Nieuwe start 

Discriminatie.nl Kennemerland heette vroeger Bureaudiscriminatiezaken Kennemerland. Nu heten ze net als alle anti-discriminatiebureaus vanuit de landelijke vereniging, Discriminatie.nl. Meer informatie vindt u op de website Discriminatie.nl/Kennemerland

Wilt u iedere week het laatste nieuws, mooie verhalen en tips over Haarlem lezen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief