Doorfietsroute Lodewijk van Deyssellaan en herinrichting Pim Mulierlaan

Bijgewerkt tot en met 28 juni 2024
Status: Voorbereiding

We maken van de Lodewijk van Deyssellaan en Pim Mulierlaan een fietsstraat en de kruispunten Orionbrug en Stuyvesantbrug worden opnieuw ingericht.

Lodewijk van Deyssellaan

Wat u moet weten

  • De narcissenvelden langs de Lodewijk van Deyssellaan blijven behouden
  • Bestaande bomen blijven behouden of worden verplaatst
  • Een deel van de Lodewijk van Deyssellaan en de Pim Mulierlaan wordt ingericht in als fietsstraat. Dit doen we om de verkeersveiligheid te vergroten en het fietsgebruik te stimuleren
  • De Lodewijk van Deyssellaan tussen de Laurens Reaellaan en Stuyvesantbrug wordt eenrichtingsverkeer voor auto’s van noord naar zuid. Tussen de Laurens Reaellaan en de Pim Mulierlaan blijft de Lodewijk van Deyssellaan beschikbaar voor tweerichtingsverkeer voor auto’s
  • De rijrichting in de Cornelis Speelmanlaan en Joan Maetsuykerlaan blijft gehandhaafd
  • Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk
  • De gemeenteraad heeft het definitief ontwerp op 27 juni 2024 vastgesteld

Wat hieraan vooraf ging

Bewoners en belanghebbenden hebben in juli 2023 via online participatie en tijdens een inloopbijeenkomst hun reactie kunnen geven op het schetsontwerp. Deze reacties zijn verwerkt in een voorlopig ontwerp. 

Van 11 december 2023 tot en met 4 februari 2024 heeft het voorlopig ontwerp ter inzage gelegen en is er een inloopbijeenkomst geweest. Alle reacties zijn beantwoord en - als dat mogelijk was - meegenomen in het definitief ontwerp. 

Waarom we dit doen

De Lodewijk van Deyssellaan vormt een belangrijke schakel in de toekomstige doorfietsroute van Velsen naar Heemstede. Deze doorfietsroute is onderdeel van een netwerk van doorfietsroutes binnen de provincie Noord-Holland. Op een doorfietsroute is de fietser de belangrijkste weggebruiker en is de auto te gast. Daardoor gaat de gemiddelde snelheid omlaag en wordt het verkeer veiliger.

We zetten de komende jaren in op de fiets als vervoersmiddel, omdat de fiets een schone manier van vervoer is en weinig ruimte inneemt. Dit is nodig in een stad met een groeiend aantal inwoners, waar we ook een gezonde luchtkwaliteit willen behouden.

Planning

Planning

2022

Voltooid
Voltooid

klankbordgroep uit de buurt en andere stakeholders denken mee over het programma van eisen

26 januari 2023

Voltooid
Voltooid

programma van eisen vastgesteld door gemeenteraad

begin 2023

Voltooid
Voltooid

uitvoeren verkeerskundige studie en maken schetsontwerp nieuwe inrichting

22 juni - 17 juli 2023

Voltooid
Voltooid

schetsontwerp delen met de buurt en andere stakeholders

11 december 2023 - 4 februari 2024

Voltooid
Voltooid

voorlopig ontwerp ligt ter inzage, mogelijkheid om te reageren

10 januari 2024

Voltooid
Voltooid

inloopbijeenkomst

1e halfjaar 2024

Voltooid
Voltooid

beoordelen reacties voorlopig ontwerp en maken definitief ontwerp

27 juni 2024

Voltooid
Voltooid

vaststelling definitief ontwerp door gemeenteraad

2e halfjaar 2024

Todo
Todo

start werkzaamheden

Contact

Jeroen Bakker, procesmanager
14 023
projecten@haarlem.nl

Met wie we samenwerken