Duurzaamheidslening

Algemeen

U kunt als huiseigenaar of particuliere huurder uw huis met maatregelen energiezuiniger en gasvrij maken. Wilt u zonnepanelen op uw dak? Of een warmtepomp laten installeren? Dan kunt u tegen een lage rente geld lenen. U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 lenen van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Voor deze lening hebt u een toewijzingsbrief van de gemeente nodig. Die vraagt u eerst online bij ons aan. Met de toewijzingsbrief vraagt u de lening aan bij het SVn.

Nodig bij uw aanvraag

 • Offertes voor de te nemen maatregelen. Deze offertes zijn maximaal 3 maanden oud
 • Duidelijk kostenoverzicht als u zelf de maatregelen uitvoert

 • Verhuurdersverklaring als u de woning huurt. Dit is een ondertekende brief waarmee de verhuurder toestemming geeft voor de aanpassingen aan het huis

Wat u moet weten

 • U kunt de lening alleen aanvragen als u tussen de 18 en 75 jaar bent
 • U kunt niet meer aanvragen dan het totaalbedrag van de offertes
 • U betaalt een lening van € 2.500 tot € 7.500 in maximaal 10 jaar af
 • U betaalt een lening vanaf € 7.500 in maximaal 15 jaar af
 • Het rentetarief vindt u op het rente-overzicht van SVn
 • Tussentijds aflossen is altijd mogelijk

Na uw aanvraag

 • Wij sturen u binnen 8 weken een toewijzingsbrief waarmee u de persoonlijke lening aanvraagt bij SVn
 • U moet de lening binnen 8 weken na ontvangst van de toewijzingsbrief aanvragen bij SVn
 • SVn kijkt of u de lening kunt betalen en wijst de aanvraag toe of af

Waarvoor u kunt lenen

 • Isolatie van dak, gevel, vloer
 • Isolatieglas
 • Lage temperatuurverwarming
 • Warmte Koude Opslag
 • Warmte terugwin-installatie
 • Zonnepanelen, zonneboiler, zon-delen (deel van een collectief zonnedak)
 • Groen dak
 • Warmtepomp
 • Maatwerkadvies voor verduurzamen woning
 • Milieuvriendelijke oplossingen zoals vleermuiskasten en vogelhuisjes (natuurinclusief renoveren)
 • Regenwaterberging
 • Energielabel vernieuwen