Fietsbeleid

Bijgewerkt tot en met 2 juli 2024
Status: Voorbereiding

Haarlem is een stad waar we willen dat het vanzelfsprekend is om de fiets te nemen, omdat het makkelijk, snel en veilig is. We hebben daarom een nieuw fietsbeleid vastgesteld. Met dit beleid geven we nog meer ruimte aan fietsers.

Moeder en dochter op de fiets aan de Grote Markt. Foto door Jurriaan Hoefsmit
Foto door Jurriaan Hoefsmit

Wat u moet weten

Het fietsbeleid zet in op 3 dingen:

  • het in orde brengen van het netwerk van fietsroutes
  • meer ruimte  om de fiets makkelijk te stallen
  • Haarlemmers vinden het vanzelfsprekend om de fiets te pakken

Wat we gaan doen

Het in orde brengen van het fietsnetwerk

Het fietsnetwerk is onderverdeeld in verschillende routes. We hebben de regionale en stedelijke plusroutes, waar fietsen zonder hindernissen centraal staat, dus minder wachten bij verkeerslichten of het verbeteren van oversteken. Deze routes verbinden verschillende delen van de stad met elkaar en de belangrijkste bestemmingen in de stad. Ook de kwaliteit moet op orde zijn: geen oneffenheden en veilige en goed verlichte routes.

Zorgen voor voldoende goede fietsparkeerplekken

De fiets moet gemakkelijk, snel en veilig geparkeerd kunnen worden. In het centrum maken we  nieuwe fietsparkeergelegenheden op het Houtplein en in het voormalige V&D-gebouw. Ook willen we onder andere buurtfietsenstallingen en houden we rekening met fietsen met afwijkende maten.  

Creëren van een fietscultuur waarin het vanzelfsprekend is om de fiets te pakken

Fietsen gaat niet alleen over tegels, asfalt en rekken. Het gaat ook erover hoe bijvoorbeeld kinderen en ouderen veiliger kunnen fietsen. En hoe je mensen van buiten de stad uitnodigt om de fiets in plaats van de auto te nemen. En hoe je gezinnen, waarvoor de fiets niet vanzelfsprekend is, kunt helpen om voor de fiets te kiezen. Bijvoorbeeld door peuters met een loopfiets de eerste stapjes op de fiets te laten maken. En door projecten op scholen die kinderen aanmoedigen te gaan fietsen te ondersteunen. Dit soort projecten gaan we stimuleren.

Waarom we dit doen

Haarlem wil een aantrekkelijke, gezonde en goed bereikbare stad zijn. Tegelijkertijd groeit Haarlem ook. Om deze groeiende stad leefbaar en bereikbaar te houden zet Haarlem in op de mobiliteitstransitie: we geven voorrang aan schone manieren van vervoer die zo min mogelijk ruimte in beslag nemen. De fiets is een van de belangrijkste onderdelen waarop de mobiliteitstransitie is gebaseerd. Met dit fietsbeleid zetten we een belangrijke stap in de mobiliteitstransitie. Het fietsbeleid heeft dan ook als hoofddoel dat we een stad creëren, waarin het vanzelfsprekend is om de fiets te pakken omdat dit gemakkelijk, veilig en snel is.

Planning

Planning

20 december 2022

Voltooid
Voltooid

besluit college van burgemeester en wethouders

21 december 2022 - 15 februari 2023

Voltooid
Voltooid

Inspraakperiode

13 juni 2023

Voltooid
Voltooid

collegebehandeling fietsbeleid en nota van beantwoording

20 juli 2023

Voltooid
Voltooid

vaststellen fietsbeleid en nota van beantwoording door gemeenteraad

Contact

Anouk Kors
14 023

akors@haarlem.nl