Geboorte aangeven

U geeft de geboorte van uw kind aan in de gemeente waar uw kind is geboren. Dit doet u binnen 3 dagen na de geboorte. U kunt online aangifte doen als u de vader, moeder of duomoeder van het kind bent en als u of uw partner de Nederlandse nationaliteit heeft. Hebt u uw kind voor de geboorte in een andere gemeente erkend? Dan kunt u de geboorteaangifte niet online doorgeven.

Nodig bij uw aangifte

  • Bij uw online geboorteaangifte uploadt u het geboortebewijs. Dit bewijs heeft u in het ziekenhuis of van de verloskundige gekregen
  • Bent u duomoeders met een onbekende donor? Dan uploadt u ook de donorverklaring

Wat u moet weten

  • De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte op. Dit is het bewijs van de geboorte van uw kind. In de akte staan de namen van uw kind. Controleer of de namen goed geschreven zijn
  • Uw kind krijgt bij de geboorteaangifte ook direct een burgerservicenummer (BSN).  Doet u online aangifte dan sturen wij u binnen twee weken een brief met het BSN. Is uw kind geboren in Haarlem maar woont u in een andere gemeente? Dan geven wij de geboorte door aan de gemeente waar u woont. Deze gemeente stuurt u dan een brief met het BSN van uw kind
  • Is uw pasgeboren kind overleden of is uw kind levenloos geboren en wilt u zelf aangifte doen? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 023

Op welke dag u aangifte moet doen

Dag dat kind geboren is Wanneer u uiterlijk aangifte doet

Maandag

Donderdag

Dinsdag

Vrijdag

Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Aangeven in de publiekshal

U maakt online een afspraak als u de geboorte van uw kind in de publiekshal wilt aangeven. Als dat niet lukt binnen drie dagen, bel dan naar 14 023 om een afspraak te maken. 

Meenemen

  • Identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) van beide ouders. En van de aangever als dat niet 1 van de ouders is
  • Kaart van het ziekenhuis of de verloskundige met de geboortedatum en geboortetijd van het kind als u die hebt gekregen
  • Uittreksel van de erkenningsakte en akte van naamskeuze als u deze documenten hebt
  • Uw trouwboekje of partnerschapsboekje als u wilt dat uw kind daarin wordt bijgeschreven
  • Bij duomoederschap: ouderschapsverklaring van Stichting donorgegevens

Kosten

De geboorte van een kind aangeven is gratis.