Geluidsoverlast

Algemeen

Bij ernstige geluidsoverlast in de openbare ruimte belt u onze meldkamer. Bijvoorbeeld als u last hebt van luidruchtige mensen op straat, in een park of op het water. Een handhaver komt dan zo gauw mogelijk. Minder urgente problemen meldt u online. Zoals lawaai van een brug of een irritante bromtoon waarvan u niet weet waar die vandaan komt.

Wat u moet weten

  • Onze meldkamer is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8.30 uur tot 23.00 uur en zondag van 13.00 uur tot 21.15 uur. Buiten deze tijden belt u bij ernstige overlast de politie: telefoon 0900 88 44
  • Geluidsoverlast van buren meldt u niet bij ons. U kunt het beste contact opnemen met uw wijkagent (politie.nl)
  • Geluidsoverlast veroorzaakt door een bedrijf meldt u niet bij ons maar bij Omgevingsdienst IJmond

Na uw melding

  • De meldkamer stuurt een handhaver die bekijkt wat er aan de hand is. Soms kan die het probleem meteen oplossen, soms is het nodig om de politie of andere partijen te betrekken
  • Na een online melding doen wij onderzoek om te achterhalen wat de oorzaak is van de geluidsoverlast en wat we eraan kunnen doen. Als het nodig is, onderzoekt een expert het probleem. We houden u via de mail op de hoogte