Gemeentelijke belastingen

Algemeen

De aanslag gemeentelijke belastingen krijgt u ieder jaar van Cocensus. Dat is de belastingorganisatie die namens de gemeente de gemeentelijke belastingen heft en int. Op de website van Cosensus ziet u welke soorten belasting u betaalt en hoe u kwijtschelding aanvraagt en bezwaar indient. Ook kunt u de WOZ-waarde van uw woning en het taxatieverslag bekijken.