Geslachtswijziging aanvragen

Algemeen

Als u in Haarlem bent geboren, kunt u ons vragen om uw geslacht aan te passen op uw geboorteakte. Voorwaarden zijn dat u 16 jaar of ouder bent en in het bezit van een verklaring van een aangewezen deskundige. Wijziging van uw geslacht moet u persoonlijk aanvragen bij de afdeling Burgerzaken. Hiervoor maakt u een afspraak.

Nodig bij uw aanvraag

  • Gel­dig iden­ti­teits­be­wijs
  • Verklaring van een deskundige. Hierin staat dat u tegenover deze deskundige heeft verklaard de overtuiging te hebben tot het andere geslacht te behoren dan in uw geboorteakte staat. En dat u begrijpt wat de gevolgen van uw beslissing zijn om uw geslacht te veranderen. Deze verklaring mag op het moment van aangifte niet ouder zijn dan 6 maanden. Op de website bigregister.nl vind u een overzicht van de aangewezen deskundigen

Wat u moet weten

  • U moet 16 jaar of ou­der zijn om de wij­zi­ging te kun­nen aan­vra­gen
  • U kunt de aan­vraag al­leen in Haarlem doen als u in Haarlem ge­bo­ren bent. Bent u ge­bo­ren in een an­de­re ge­meen­te in Ne­der­land, dan moet u de wij­zi­ging bij die ge­meen­te aan­vra­gen
  • Bent u in het bui­ten­land ge­bo­ren? Dan kunt u het ver­zoek doen bij de ge­meen­te Den Haag. U moet een gel­di­ge ver­blijfs­ver­gun­ning heb­ben en mi­ni­maal een jaar in Ne­der­land wo­nen
  • Tijdens de aanvraag kunt u zelf aangeven welke voornaam of voornamen u wilt hebben na uw geslachtswijziging. We zetten deze op uw geboorteakte

Na uw aanvraag

  • Wij wijzigen uw geslacht op uw geboorteakte. Zo nodig geven wij de wijziging door aan de gemeente waar u nu woont. Daarna wordt uw geslacht aangepast in de Basisregistratie Personen (BRP). U krijgt een bevestiging als uw gegevens zijn aangepast
  • Zodra uw gegevens zijn aangepast kunt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen. Uw oude paspoort, ID-kaart of rijbewijs is niet meer geldig

Kosten

De aanpassing van uw geslacht op uw geboorteakte en in de Basisregistratie Personen (BRP) is gratis. We brengen wel verzendkosten en leges voor eventuele afschriften in rekening. Ook aan het aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs zijn kosten verboden.