Grondverkoop Planetenlaan 168 aan kinderdagverblijf Op Stoom

Bijgewerkt tot en met 31 augustus 2022
Status: Voorbereiding

Op Stoom wil graag een kinderdagverblijf realiseren op het terrein van basisschool de Zonnewijzer, aan de Planetenlaan 168. Daarvoor hebben we de kavel aan Op Stoom verkocht.

Planetenlaan 168

Wat u moet weten

  • Aan de Planetenlaan 168 mag volgens het bestemmingsplan een kinderdagverblijf komen. Alleen het uitbreiden van de bestaande bebouwing is volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. Omdat we een groeiende vraag naar opvangplekken zien en het belangrijk vinden dat er voldoende opvangplekken zijn voor kinderen van 0 tot 4 jaar, werken we mee aan de ontwikkeling door het stuk grond aan Op Stoom te verkopen
  • Op Stoom en het schoolbestuur Spaarnesant werken aan een Integraal Kind Centrum (IKC) op deze locatie. Een IKC is een plek waar onderwijs en opvang aangeboden wordt voor kinderen van 0 tot 13 jaar
  • We hebben als gemeente in deze ontwikkeling een faciliterende rol: het verkopen van de grond. De ontwikkeling van het kinderdagverblijf is voor rekening en risico van de initiatiefnemer
  • Op Stoom heeft in december 2021 een omgevingsvergunning ingediend. Deze gaat de gemeente beoordelen

Planning

  • 18 oktober 2018: gemeenteraad keurt nota van uitgangspunten goed
  • 24 augustus 2021: college van burgemeester en wethouders gaat akkoord met verkoop grond aan Op Stoom
  • 29 december 2021: Op Stoom dient omgevingsvergunning in
  • Gemeente neemt de vergunning in behandeling

 

Met wie we samenwerken

Contact

Hanneke Beelen, procesmanager
14 023
antwoord@haarlem.nl