Groot onderhoud Zuid Schalkwijkerweg

Bijgewerkt tot en met 3 oktober 2022
Status: Idee

De Zuid Schalkwijkerweg heeft groot onderhoud nodig. Onder de Zuid Schalkwijkerweg ligt een dijk. Deze is niet meer stabiel en hoog genoeg. De vernieuwing van de weg en de dijkverbetering worden tegelijkertijd uitgevoerd, zodat de overlast beperkt blijft.

Zuid Schalkwijkerweg
Zuid Schalkwijkerweg

Wat u moet weten

  • De Zuid Schalkwijkerweg ligt op een dijk die de Verenigde polders en de achterliggende wijken tegen hoge waterstand van het Spaarne beschermt
  • De dijk moet stabiel en hoog genoeg blijven en daarom wordt de dijk op sommige plekken verhoogd en verstevigd
  • Het project loopt vanaf de Schouwbroekerbrug in het noorden tot aan de Ringvaart in het zuiden
  • We vernieuwen tegelijkertijd de hele weg, inclusief de fundering. De ligging en de breedte van de weg blijven bijna hetzelfde
  • Ook kabels en leidingen voor gas, water en elektra worden vernieuwd
  • De verhoging van de dijk verschilt per locatie van 0 tot 45 centimeter. In het noorden van het project is de minste ophoging nodig, in het zuiden het meest. Ten zuiden van nummer 56 ligt de weg niet meer op de kering en is er geen verhoging en versterking nodig. Op dat stuk wordt alleen de weg vernieuwd
  • Om de bereikbaarheid van woningen te garanderen tijdens de werkzaamheden, komt er een tijdelijke weg. Deze weg loopt van het zuiden van de Zuid Schalkwijkerweg door de polder naar de Betuwelaan.
  • In september 2022 besprak het College het voorlopig ontwerp. U kunt het voorlopig ontwerp inzien en reageren tot en met 10 november 2022. 

In gesprek met de buurt

Voor de herinrichting van de Zuid Schalkwijkerweg komt er een groenplan. Wilt u hierover meedenken? Stuur dan een e-mail naar zuidschalkwijkerweg@haarlem.nl. De gemeente en het hoogheemraadschap denken bijvoorbeeld aan het planten van 10 tot 12 fruitbomen waarvan de vruchten plukbaar zijn. Ook zijn nieuwe struiken of heesters en een insectenhotel mogelijk.

Planning

Planning

Mei 2022

Voltooid
Voltooid

vaststelling Schetsontwerp en Programma van Eisen

September 2022

Voltooid
Voltooid

Voorlopig Ontwerp in Commissie beheer 

Todo
Todo

Voorlopig Ontwerp en Ontwerp Projectplan Waterwet ter inzage

13 oktober 2022

Todo
Todo

informatieavond Voorlopig Ontwerp en Ontwerp Projectplan waterwet

November 2022

Todo
Todo

vaststelling Definitief Ontwerp en Projectplan Waterwet

Voorjaar 2023

Todo
Todo

start werkzaamheden

Voorjaar 2024

Todo
Todo

werkzaamheden afgerond

Nieuwsbrief

U kunt u aanmelden voor de digitale nieuwsbrief door te mailen naar zuidschalkwijkerweg@haarlem.nl.

Contact

Edwin Daemen, projectleider
14 023
zuidschalkwijkerweg@haarlem.nl