Groot onderhoud Zuiderpolder

Bijgewerkt tot en met 1 september 2022
Status: Ontwerp

Zuiderpolder is toe aan groot onderhoud. Veel stoepen en wegen zijn verzakt. Ook de riolering moet vernieuwd worden. In het zuidelijke deel gaan we ook het openbaar groen en de speelplekken verbeteren.

Amnesty Internationalweg

Wat u moet weten

In de buurt Zuiderpolder gaan we de komende jaren groot onderhoud uitvoeren aan de wegen, stoepen en riolering. Dat is nodig, want het asfalt is op veel plekken beschadigd en stoepen zijn verzakt. Ook is er regelmatig stank- en wateroverlast. Het groot onderhoud doen we in fasen. Hiervoor hebben we de buurt verdeeld in een noordelijk en een zuidelijk deel.

1e fase

Eerst pakken we enkele straten in het noordelijke deel aan:

  • Diakenhuisweg
  • Amnesty Internationalweg
  • Vrijheidsweg

We vernieuwen de wegen en stoepen. Daarnaast voeren we groot onderhoud uit aan de riolering om wateroverlast en stank aan te pakken.

2e fase

In de 2e fase pakken we het hele deel ten zuiden van de Steve Bikostraat aan. In het zuidelijke deel gaat het niet alleen om de riolering en nieuwe verharding. Hier richten we de hele openbare ruimte opnieuw in. Met de nieuwe inrichting houden we rekening met klimaat en verkeer.

Waarom we dit doen

Met de vernieuwing willen we Zuiderpolder voorbereiden op de toekomst. Er komen meer en heftigere buien en ook langere droge periodes. Daarom willen we regenwater in het groen opvangen en een gescheiden riool aanleggen. Om extreme warmte tegen te gaan, leggen we meer groen en water aan en minder asfalt en tegels, met als resultaat:

  • Geen wateroverlast in straten en tuinen

  • (Verkeers)veilige straten
  • Aantrekkelijke straten met verkoelend groen
  • Voldoende plekken voor spelen en ontmoeten

Planning

Noordelijk deel (1e fase)

2022

Voltooid
Voltooid

voorbereidingen

augustus 2022

Actief
Actief

kleinschalige reparaties aan het asfalt

zomer 2023

Todo
Todo

werkzaamheden gereed

Zuidelijk deel (2e fase)

Eind 2022

Todo
Todo

voorbereidingen

begin 2024

Todo
Todo

werkzaamheden gereed

Contact

Han van Limburg, procesmanager
14 023
projecten@haarlem.nl