Herinrichten en vergroenen Bisschop Bottemanneplein

Bijgewerkt tot en met 6 december 2023
Status: Ontwerp

Het Bisschop Bottemanneplein wordt opnieuw ingericht. Er komt meer groen en het plein wordt klaargemaakt voor de verwachte veranderingen van het klimaat. Dat betekent dat er water opgevangen kan worden bij extreme regenval en dat het minder warm wordt als het heel heet is door de extra bomen.

Het stenen plein voor de kathedraal
Het stenen plein voor de kathedraal

Wat u moet weten

  • 815 m2 meer groen op het Bisschop Bottemanneplein en op de Westergracht. Er komen 24 extra bomen bij
  • Bloemrijke en insectvriendelijke stroken in plaats van gras
  • Wadi voor de wateropvang van 198.000 liter. Door de wadi kan het hemelwater van de daken van omliggende woningen en een deel van de kathedraal van het riool afgekoppeld worden
  • Verschillende ontmoetingsplekken en zitgelegenheden
  • De touringcarplaats op het plein wordt verplaatst naar de Westergracht. Het Bisschop Bottemanneplein wordt eenrichtingverkeer, waardoor voortaan de auto te gast is. Het vrij liggende fietspad op de Westergracht wordt verbreed en verlegd
  • Er ligt een definitief ontwerp
  • De uitvoering start in september 2024

Planning

Planning

17 januari 2023

Voltooid
Voltooid

College van Burgemeester en Wethouders geeft het voorlopig ontwerp vrij voor inspraak

2 februari 2023

Voltooid
Voltooid

Commissie Beheer spreekt over het voorlopig ontwerp

7 februari 2023

Voltooid
Voltooid

start inspraakperiode voorlopig ontwerp

21 februari 2023

Voltooid
Voltooid

inloopbijeenkomst bij Geel-Wit'20

28 maart 2023

Voltooid
Voltooid

einde inspraakperiode

juni 2023

Voltooid
Voltooid

verwerken reacties en definitief ontwerp maken

september 2024

Todo
Todo

start uitvoering

Contact

Edwin Koenen, procesmanager
14 023
ekoenen@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

Ingenieursbureau Witteveen+Bos