Herinrichting Gedempte Oostersingelgracht

Bijgewerkt tot en met 5 juli 2024
Status: Ontwerp

We maken samen met bewoners een plan om het asfalt van de Gedempte Oostersingelgracht in te ruilen voor groen. Met de herinrichting willen we ook ruimte maken voor fietsers, voetgangers en bussen.

Wegdek en fietspad van Gedempte Oostersingelgracht voor de herinrichting
Gedempte Oostersingelgracht

Wat u moet weten

  • Er is groot onderhoud nodig aan het wegdek en de stoplichten
  • Bij de nieuwe inrichting houden we ook rekening met een mogelijke nieuwe busroute en de fietsring, dit is een vrij liggend fietspad langs het centrum
  • Al sinds 2008 zijn er plannen om dit gebied opnieuw in te richten met als doel om het het gebied groener te maken
  • Een bewonersgroep heeft in 2021 een eigen schets gemaakt voor het gebied onder de titel ‘Groene Singel’
  • De gemeente en de bewoners werken samen om tussen de Gedempte Oostersingelgracht en de Oostvest een Groene Singel in te richten

Meedenken en meedoen

Op dit moment maken bewoners en de gemeente gebruik van elkaars kennis en creativiteit om de herinrichting zo goed mogelijk voor te bereiden. In het najaar van 2024 kunnen bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden meepraten over de nieuwe inrichting van het gebied.

De betrokken bewonersgroep verstuurt een nieuwsbrief over dit project en organiseert momenten om bij te praten met geïnteresseerden. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een formulier in te vullen.

Planning

Planning

18 juni 2024

Voltooid
Voltooid

bewonersbijeenkomst

27 juni 2024

Voltooid
Voltooid

startnotitie vastgesteld door gemeenteraad

september of oktober 2024

Todo
Todo

mogelijkheid om mee te praten over de plannen

voorjaar 2025

Todo
Todo

collegebesluit voorlopig ontwerp

zomer 2025

Todo
Todo

voorlopig ontwerp ligt ter inzage, mogelijkheid om te reageren

winter 2026

Todo
Todo

vaststelling gemeenteraad definitief ontwerp 

eind 2026

Todo
Todo

start uitvoering

Contact

Walter Vroom, procesmanager
14 023
projecten@haarlem.nl 

Met wie we samenwerken

  • Bewonersgroep De Groene Singel
  • Sweco